Apps Trader Logo

media-trader.com movie link


Cheats & Guide for Fallout 4

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 4.5 / 5

Votes 5

Cheats & Guide for Fallout 4

wenxing you

 

Reference

  Fri-Jan-2017
 

Reference

IOS
GBR 0.00

Download Cheats & Guide for Fallout 4 on the Appstore
***** Cheats for Fallout 4 *****
Become a master of the Fallout 4 Game with the help of this App. We provides complete cheats and all tips for Fallout 4 for every single platform. Now, Make your a smart player.

- Console Commands
- Weapon Codes
- Ammo Codes
- Legendary Weapon Mods
...... ........ read more


儿童启蒙英语-英语职业名词-基础英语学习

Version 1.3

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

儿童启蒙英语-英语职业名词-基础英语学习

FENG SHUXIAN

 

Riferimento

  Wed-Jan-2017
 

Riferimento

IOS
GBR 0.00

Download 儿童启蒙英语-英语职业名词-基础英语学习 on the Appstore
我爱学单词系列英语词汇学习应用最适合用于5岁~中学的小朋友学习。

应有由多个模块组成:学习,练习,闯关及游戏

使用建议:
1,在家长陪同下,从学习模式开始逐一学习新英语单词。
2,当对单词有一定的认识后进入练习模式。练习模式由:听声选图、看图选声、模拟录音、看字选图等组成。
3,练习完毕后可以进入闯关模式,一旦闯关完成新的词汇将会被打开,此时可以重新回到学习模式继续学习新单词。
4,翻图游戏,从简单的4幅图到16幅图,只有全部通过后才能参与排名哦!

课程内容以及教学方式由专业的语言培训学校-AAA国际语言中心提供,在此深表感谢!

AAA国际语言中一直致力于语言培训,着眼学员未来。希望为用户提供有趣、有效的语言学习应用。

技术支持:
阿诺巴斯信息技术有限公司
0755-86198571
[email protected] ........ read more


Release notes


根据用户的反馈,修复了单词闯关游戏排名系统的bug,使排名系统更直观

Probiotic Diet Protocol-Belly Fat and Gut Health

Version 1.0

Content Rating 17+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Probiotic Diet Protocol-Belly Fat and Gut Health

David Eric Bloomquist

 

Reference,Lifestyle

  Wed-Jan-2017
 

Reference, Lifestyle

IOS
GBR 0.00

Download Probiotic Diet Protocol-Belly Fat and Gut Health on the Appstore
Want to DIY learn Probiotic Diet Protocol, and want to get help with expert's advice, as well as with daily tips? This is App for you.

Why THIS application is different:

- Intuitive information to let you know all the facts systematically, easily and quickly.
- Daily Tips from the experters to bring you the helpful advice that has taken others years to seek.
- Tutorial Video: Step by step guide and coaching to help you obtain in-depth understanding and knowledge.
- Daily Quotes to get the inspiration and encouragement.


We look forward your feedback and comment to improve your experience with this application. ........ read more


跟谁学沪江扇贝口语HD 学而思家长帮金太阳纳米盒

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

跟谁学沪江扇贝口语HD 学而思家长帮金太阳纳米盒

Li Yang

 

Riferimento,Istruzione

  Wed-Jan-2017
 

Riferimento, Istruzione

IOS
GBR 0.00

Download 跟谁学沪江扇贝口语HD 学而思家长帮金太阳纳米盒 on the Appstore
该应用是PEP人教版《小学英语四年级(上册)》(三年级起点)的同步点读和同步练习学习机, 也是AppStore上最适合孩子们学习的应用.

【随身点读机+翻译器+英汉全文字典】
教材里的每个句子都配有标准的真人读音, 英汉对照, 即点即读. 我们为课文中【每个英文单词】都配有详细的解释, 音标, 标准发音以及例句用法, 在阅读的时候只需在【任意单词上长按】超过一秒钟, 即可查阅, 即点即译, 真正做到哪里不懂点哪里. 孩子们肯定有不认识的单词, 这时候如果去查字典, 学习兴趣必然急剧下降.

【强大的学习功能】
我们为孩子们提供了【生词】【收藏】【字典】【单词测试】【单词拼写】等附加功能, 可以将文中【任意单词】加入到【生词】, 生词在文中用【特别的颜色】标识, 把喜爱的课程加入到【收藏】, 对任意单词进行检索, 测试和拼写练习. 配有多种【播放模式】: 单句, 单句循环, 全文, 全文循环, 全书循环, 并支持后台播放. 配有三种【阅读模式】: 英汉对照模式, 纯英文模式, 纯中文模式, 方便听力与听写练习. ........ read more


Ni-Hao

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Ni-Hao

Michael glucz

 

Reference,Games

  Tue-Jan-2017
 

Reference, Games

IOS
GBR 0.00

Download Ni-Hao on the Appstore
Ever wondered what the legend of the Chinese New Year is? It's inside this app! With interesting facts and information about the World's largest annual celebration, you can learn a little and enjoy it a lot.
Enjoy the Chinese New Year more with this app.
There's sayings and language examples to learn along with
Information about traditions and food.
There is also cool traditional Chinese music and great photos to get you in the mood for celebration.
There's also a handy Chinese Zodiac chart inside.

Gong Xi Fa Cai!
(find out what this means and how to say it in the app! ........ read more


Xem Boi 2017 - Boi Bai - Tu Vi Dinh Dau - Tu Vi

Version 1.2

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Xem Boi 2017 - Boi Bai - Tu Vi Dinh Dau - Tu Vi

Son Nguyen

 

Riferimento,Libri

  Tue-Jan-2017
 

Riferimento, Libri

IOS
GBR 0.00

Download Xem Boi 2017 - Boi Bai - Tu Vi Dinh Dau - Tu Vi on the Appstore
• Bói Bài
- Xốc bài, rút bài và xem vận mạng ra sao.

• Bói Nốt Ruồi
- Xem nốt ruồi bàn tay, mặt, toàn thân

• Điềm Báo
- Giải thích các điềm báo như nồi kêu, lửa cười,....

• Tử vi 12 con giáp
- Thông tin chi tiết của mỗi con giáp như bản chất, bảng tương hợp tương khắc, sức khỏe, sự nghiệp và tài chính, tình duyên…

• Tử vi trọn đời
- Bạn chọn tuổi, can chi và giới tính
- Ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn thông tin bình giải chi tiết về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồng, ngày giờ xuất hành hợp nhất, diễn tiến từng năm…

• Tử vi 12 chòm sao
- Giải mã bí ẩn 12 chòm sao về tính cách, sở thích, nghề nghiệp nên chọn, tình yêu, sức khoẻ, màu sắc, sở trường, sở đoạn...

• Nhiều tính năng khác như ý nghĩa giấc mơ, bói số,...

Chúc các bạn vui vẻ và năm mới phát tài ........ read more


Release notes


* Thêm bói nốt ruồi

BF

Version 1.1

Content Rating 17+

User Rating 1 / 5

Votes 1

BF

Beijing Yibang Network Technology Co., Ltd.

 

Reference,Health & Fitness

  Fri-Jan-2017
 

Reference, Health & Fitness

IOS
GBR 0.00

Download BF on the Appstore
用无P的图,撩动自己的心(o^^o)鄙视照骗,只用真实的Before_aFter对比图片,帮你选择靠谱的医生、医美项目&整形项目、和未来更美的自己。 ........ read more


Release notes


1、BUG修复
2、APP优化

PROGamer - Pokémon Moon Version Guide

Version 1.0

Content Rating 12+

User Rating 1 / 5

Votes 1

PROGamer - Pokémon Moon Version Guide

Chieu Xuan

 

Reference,Books

  Fri-Jan-2017
 

Reference, Books

IOS
GBR 0.00

Download PROGamer - Pokémon Moon Version Guide on the Appstore
Pokemon Moon for the Nintendo 3DS family of systems.

Embark on a new adventure as a Pokemon Trainer and catch, battle, and trade all-new Pokemon on the tropical islands of a new Region and become a Pokemon Champion!

With our Unofficial App Guide become an expert player! This guide is for anyone looking to use the app like the pros do. No matter what you are looking to do our guide will help you get a greater level of success. Don’t delay! ........ read more


Crazy Moments and Mods for Grand Theft Auto V

Version 1.0.0

Content Rating 17+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Crazy Moments and Mods for Grand Theft Auto V

Chi Kau Wan

 

Reference,Action,Games,Adventure

  Thu-Jan-2017
 

Reference, Action, Games, Adventure

IOS
GBR 0.00

Download Crazy Moments and Mods for Grand Theft Auto V on the Appstore
This is an unofficial Crazy Moment and Mods for 【Grand Theft Auto V】 (GTA 5).

Sick of looking for Mods and funny videos of GTA 5 everywhere, but ends up wasting time and money to backup the game, download and install those boring mods? Search no more!

This app contains Mods and funny videos of 【GTA 5】, and all the mods and videos can be downloaded or streamed from our server without further charge or periodic subscription. With the mods and video screenshots, with descriptions, you will be able to find out whether the time and money needed is worth to backup the game, download and install the mods.

The game is currently available in Steam (http://store.steampowered.com/app/271590/).

This App collected 90+ mods, crazy and funny moment videos of the game. When we discover other interesting mods or videos, we will continue to update the app.

Disclaimer:
Please note that this is NOT the game 【GTA 5】 itself, NOR containing official GTA 5 information. All trademark and copyright belongs to Rockstar North and Rockstar Games. This App only provides you mods and funny videos of the game, so that you can enjoy the game even more. All characters, locations, images and video game content, are copyright of their respective owners, using this app is only within the scope of fair use guidelines. ........ read more


Aphmau Girls and Boys Skins For Minecraft PE

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Aphmau Girls and Boys Skins For Minecraft PE

Nhi Doan

 

Referencia

  Wed-Jan-2017
 

Referencia

IOS
GBR 0.00

Download Aphmau Girls and Boys Skins For Minecraft PE on the Appstore
--WE ARE BACK WITH ALL MIXED AMAZING SKINS--
Now you have more option to choose. We bring all hot Minecraft skins come to you in 1 APP
This time they are APHMAU - FNAF - GIRLS - BOYS SKINS
Hundred of kool skins is waiting for you to download
You can see and enjoy them in 3-D format in your phone
HUNGRY UP! DOWNLOAD BUTTON is right next to you.
We invited you to experience our new feature!!!

Please note we gave you free skins, for everything you will need to purchase.

Note: Unofficial product. This application is not approved by or affiliated with Mojang AB. It's name, trade name and other aspects of the application are registered tradmarks and the property of their respect owner ........ read more