Apps Trader Logo

Brawddegau Ail Iaith

Version 1.2

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Brawddegau Ail Iaith

Atebol Cyfyngedig

Education, Games, Puzzle

IOS
GBP 0.00


Download Brawddegau Ail Iaith on the Appstore

Y gêm ydy cwblhau’r brawddegau mor gyflym ag sy’n bosib ... cyn i’r cloc dy guro!
Mae 6 gêm i’w chwarae:
• Cwestiwn...cwestiwn...cwestiwn...
• Heddiw...
• Beth wyt ti’n feddwl o...?
• Yr ysgol
• Yr ardal
• Ddoe ac yfory
Mae 3 Haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na haen 2.
Rhaid i ti gwblhau’r brawddegau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Ar ôl cwblhau’r frawddeg yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y frawddeg nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 brawddeg yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb yn gywir. Os wyt ti’n cwblhau y 10 brawddeg cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm.

Brawddegau Ail Iaith screenshot oneBrawddegau Ail Iaith screenshot twoBrawddegau Ail Iaith screenshot threeBrawddegau Ail Iaith screenshot four


The Developer Atebol Cyfyngedig also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Seren Iaith 2 Bach
Seren Iaith 2 Bach

Free
Cafodd y gyfrol Seren Iaith dderbyniad gwresog gan ddysgwyr ac athrawon ledled Cymru a mawr fu’r galw am olynydd. Dyma felly fynd ati i gyhoeddi app Seren Iaith 2 gan ddilyn fformat llwyddiannus y gyfrol gyntaf.
Mae’r tasgau amrywiol yn cynnwys esboniad ar bwynt gramadegol gydag ymarfer yn dilyn er mwyn atgyfnerthu’r dysgu a’r ffurf llenwi bylchau, adnabod gwahanol fathau o dreigladau, newid person neu amser y ferf ac ati.
Nod yr app hwn yw gwella sgiliau ieithyddol oedolion a phobl ifanc Cymru, yn Gymry Cymraeg ac yn ddysgwyr ac unwaith eto, targedir y gwallau mwyaf cyffredin. Mae atebion posibl i bob tasg ar gael wrth ddefnyddio’r ‘seren atebion’ yn y meddalwedd.
Am fwy o fanylion am yr ap ewch i wefan Atebol sef www.atebol.com....
Anagramau Iaith Gyntaf
Anagramau Iaith Gyntaf

Free
Amcan yr Ap iaith Llythrennedd – Anagramau yw i ti gwblhau cymaint o eiriau ag sy’n bosibl, cyn i'r amser dy guro.
Mae yna bedair gêm wahanol sef Llenwch y bylchau; Atebwch y cwestiynau; Beth yw’r gair? a Diffiniad geiriadur. O fewn pob gêm mae tair haen sydd wedi’u graddio.
Rwyt ti’n cwblhau geiriau trwy glicio ar y llythrennau ar waelod y dudalen a bydd y llythyren yn symud i’r bocs coch. Mae clicio llythyren yn y bocs yn symud hi’n ôl i waelod y dudalen.
Am bob gair cywir, rwyt ti’n ennill pwyntiau. Os bydd gair yn anghywir byddi di’n colli pwyntiau.
Ar ôl i air gael ei gwblhau yn gywir fe fydd 'tic' yn ymddangos ger yr ateb. Bydd y cwestiwn nesaf yn ymddangos yn awtomatig.
Mae’n rhaid cael chwech allan o ddeg yn gywir i agor yr haen nesaf – dyma sut mae’n bosibl symud ymlaen i haen 2 ac yna i haen 3.
Yn ychwanegol i'r bonws am gwblhau’r gair rwyt ti’n cael bonws amser os wyt yn cwblhau'r deg cwestiwn o fewn yr amser.
Mae’r botwm seren oren ar ochr chwith y gêm yn rhoi help i ti ond byddi di’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Ar ddiwedd y gêm, os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fyddi di’n ymddangos ar y sgôrfwrdd....
Anagramau Ail Iaith
Anagramau Ail Iaith

Free
Y gêm ydy cwblhau’r geiriau mor gyflym ag sy’n bosib … cyn i’r cloc dy guro!
Mae yna 6 gêm i’w chwarae:
• Bwyd
• Gwyliau
• Hobïau
• Gwisgo’r corff
• Y teulu a’r cartref
• Yr ardal
Mae 3 haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na Haen 2. Rhaid i ti gwblhau’r geiriau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Ar ôl cwblhau’r gair yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y gair nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 gair yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb yn gywir. Os wyt ti’n cwblhau y 10 gair cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm....
Sillafu Ail Iaith
Sillafu Ail Iaith

Free
Y gêm ydi cwblhau’r geiriau mor gyflym ag sy’n bosib ... cyn i’r cloc dy guro!
Mae yna 4 gêm i’w chwarae:
• Lluosog
• Gwrando
• Cyfieithu
• Lluniau
Mae tri Haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na haen 2. Rhaid i ti gwblhau’r geiriau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Mae angen sŵn ar gyfer y gêm Gwrando.
Ar ôl cwblhau’r gair yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y gair nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 gair yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb yn gywir. Os wyt ti’n cwblhau y 10 gair cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm....
Brawddegau Ail Iaith
Brawddegau Ail Iaith

Free
Y gêm ydy cwblhau’r brawddegau mor gyflym ag sy’n bosib ... cyn i’r cloc dy guro!
Mae 6 gêm i’w chwarae:
• Cwestiwn...cwestiwn...cwestiwn...
• Heddiw...
• Beth wyt ti’n feddwl o...?
• Yr ysgol
• Yr ardal
• Ddoe ac yfory
Mae 3 Haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na haen 2.
Rhaid i ti gwblhau’r brawddegau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Ar ôl cwblhau’r frawddeg yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y frawddeg nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 brawddeg yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb yn gywir. Os wyt ti’n cwblhau y 10 brawddeg cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm....
Amser
Amser

Free
Y gêm ydy cwblhau’r cwestiynau mor gyflym ag sy’n bosib … cyn i’r cloc dy guro!
Mae 6 gêm i’w chwarae:
• Faint o’r gloch ydy hi?
• Tua...bron yn...yn union
• ...y bore...y prynhawn...y nos
• Pryd?
• Posau
• Faint o’r gloch ydy hi yn...?
Mae 3 haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae Haen 3 yn anoddach na haen 2. Rhaid i ti ateb y cwestiynau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Ar ôl ateb y cwestiwn yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y cwestiwn nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb cwestiwn yn gywir. Os wyt ti’n ateb y 10 cwestiwn cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm....