Apps Trader Logo

Siêu Bói 2016

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Siêu Bói 2016

AFOLI JSC

Entertainment, Reference

IOS
GBP 0.00


Download Siêu Bói 2016 on the Appstore

" Đi đâu ta bói cho xa
Ở đây ta bói vẫn ra ào ào "

Siêu Bói là ứng dụng bao gồm rất nhiều loại bói khác nhau. Cùng một lúc, bạn có thể thoả thích xem bói Tên của mình, của người ấy nói lên điều gì?
Ngày sinh của bạn mang một con số bí mật, ẩn chứa con người và cuộc đời của bạn.
Hãy khám phá cùng với Siêu Bói để giải mã những bí mật về những giấc mơ, nhóm máu, màu sắc …. mà bạn chưa biết nhé !

CHỨC NĂNG CHÍNH :
1.Xem Bói Tên, Bói Kiều, Con Số Làm Giầu, Bói Ai Cập
2.Xem Bói Ngày Sinh, Tính Cách, Điểm yếu của Chàng/nàng, Bí mật các chòm sao….
3.Xem Tướng Mạo, Dáng Đi, Lông Mày, Ngón Tay….
4.Giải mã giấc mơ, tình yêu, màu sắc, nhóm máu, nụ cười….Release notes


Bản cập nhật này đã được xác thực bằng chứng nhận mới nhất của Apple. Không bao gồm tính năng mới.Siêu Bói 2016 screenshot oneSiêu Bói 2016 screenshot twoSiêu Bói 2016 screenshot threeSiêu Bói 2016 screenshot four


The Developer AFOLI JSC also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Rocket Frenzy Deluxe HD
Rocket Frenzy Deluxe HD

£1.99
Rocket Frenzy Deluxe is an attractive puzzle game. Twist and turn the pipes link to rockets and shoot them across the sky that full of shimmering colors of New Year. There are many kinds of colorful rockets with many different levels. The higher level of Rocket you gain, the more points you achieve. Try to upgrade the rocket to the highest level and also try to arrange the Rocket map to shoot lots of rockets at one time. It would be excellent!

Collect coins along the way, using the help to refresh your map for finding the link pipes easily. In critical situation, use “Quick Fireworks” feature. The pipes will be automatically linked to fire, fireworks will be shot.

The most amazing thing of the game is you will be immersed in the bustle atmosphere of New year. Modes of game is endless, you entirely not be limited by a certain level.
Let's start playing, see how many Rockets you can shoot at one time?

Features :
- Endless Modes, attractive.
- Images are nice & sharp, vivid sound.
- Support for Rentina & iPhone 5 Screen
- Support for Game Center...
Diamond Battle
Diamond Battle

Free
# Diamond Battle – The best game all around the world ever!
# Support both phone and tablet
# 3 interesting game modes: Classic, Speed and Adventure mode

AFOLI would like to introduce the Diamond Battle with awesome graphics and incredibly nice effects with 3 extremely attractive modes: Classic, Speed and Adventure.

Let's arrange to have at least 3 diamonds in line, you will be scored immediately. But it would be great if you arrange 4 diamonds to create Flame Gem. The destructive power of Flame Gem is very incredible, destroy all diamonds around it.

To destroy the diamonds of row and column correspondingly, create Star Gem if the same color diamonds are arranged along two intersecting lines. Score will be increased very quickly.

More professional when you arrange 5 diamonds in line, Hypercupe is going form and destroy all same color diamonds on the screen. Very wonderful image effects and sparkling sound.

Classic : This is the endless type of play. You can set a record every day. Your record will be displayed on the online ranking.

Speed : You have 60 seconds to complete the game with the highest score. There are 5 kinds Boots help you to score higher. Choose from 3 kinds of Boots to accompany in the game. Speed was specially made for the players to stand at highest top on the ranking.

Adventure: with 130 extremely exciting levels for discovery.

# Play right here and right now to stand at No. 1 on the ranking!

MAIN FEATURES
- There are 3 exciting game modes
- Support both phone and tablet.
- Ultra-awesome graphics and lively sound.
- Items system is very impressive.
- Support Leader Board....
Siêu Bói 2016
Siêu Bói 2016

Free
" Đi đâu ta bói cho xa
Ở đây ta bói vẫn ra ào ào "

Siêu Bói là ứng dụng bao gồm rất nhiều loại bói khác nhau. Cùng một lúc, bạn có thể thoả thích xem bói Tên của mình, của người ấy nói lên điều gì?
Ngày sinh của bạn mang một con số bí mật, ẩn chứa con người và cuộc đời của bạn.
Hãy khám phá cùng với Siêu Bói để giải mã những bí mật về những giấc mơ, nhóm máu, màu sắc …. mà bạn chưa biết nhé !

CHỨC NĂNG CHÍNH :
1.Xem Bói Tên, Bói Kiều, Con Số Làm Giầu, Bói Ai Cập
2.Xem Bói Ngày Sinh, Tính Cách, Điểm yếu của Chàng/nàng, Bí mật các chòm sao….
3.Xem Tướng Mạo, Dáng Đi, Lông Mày, Ngón Tay….
4.Giải mã giấc mơ, tình yêu, màu sắc, nhóm máu, nụ cười…....