Apps Trader Logo

e-kartka z Warszawy

Version 1.2

Content Rating 12+

User Rating 1 / 5

Votes 1

e-kartka z Warszawy

desi9n sp z o. o.

Education

IOS
GBP 0.00


Download e-kartka z Warszawy on the Appstore

„E-kartka z Warszawy” to mobilne kalendarium historii stolicy dostępne na stronie www.ekartkazwarszawy.pl oraz w formie aplikacji na smartfony. Warszawa, jako stolica Polski, była areną najważniejszych dwudziestowiecznych wydarzeń politycznych. Lecz w cieniu „wielkiej historii” toczyła się - swoim własnym tempem - historia miasta i jego mieszkańców. Właśnie ten oddolny obraz będzie nas interesował najbardziej.
„E-kartka z Warszawy” to codzienna porcja informacji o tym, co wydarzyło się w Warszawie, stwarza możliwość odkrywania miasta na nowo, poznawania jego zawiłej historii poprzez naoczne relacje świadków, zdjęcia archiwalne, fragmenty gazet, filmy czy grafikę, które dają niezwykły obraz miasta w XX wieku.
Krótka i zwarta forma historycznych kartek dostosowana została do komunikacji mobilnej. Projekt zawiera także interaktywną Google Maps, umożliwiającą identyfikację opisywanego miejsca.Release notes


Stability, New Icons, Descriptions of Images addede-kartka z Warszawy screenshot onee-kartka z Warszawy screenshot twoe-kartka z Warszawy screenshot threee-kartka z Warszawy screenshot four