Apps Trader Logo

Lịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày

Version 1.1

Content Rating 4+

User Rating 5 / 5

Votes 1

Lịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày

Nguyen Van Thang

Lifestyle, Productivity

IOS
GBP 0.00


Download Lịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày on the Appstore

Bạn là người Công giáo và đang muốn tìm ứng dụng lịch?
Lịch Công Giáo là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Vì sao?
- Ứng dụng Lich Cong Giao có đầy đủ thông tin về lịch phụng vụ, thông tin về các ngày lễ đặc biệt là lễ trọng, thông tin lời Chúa hằng ngày, và có bài suy niệm kèm theo.
- Thông tin dương lịch và âm lịch.
- Nhắc nhở bạn khi có ngày lễ trọng.
- Giao diện thân thiên dễ sử dụng bao gồm lịch ngày và lịch tháng.
- Hình ảnh các Thánh mỗi ngày.
Chúng tôi tiếp tục nâng cấp ứng dụng này để ứng dụng này hữu ích với mỗi người Công giáo.
Chúng tôi rất mong nhận được góp ý của bạn về hòm thư [email protected] để chúng tôi hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!Release notes


Sửa lỗi hiển thị lịch tháng thu gọnLịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày screenshot oneLịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày screenshot twoLịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày screenshot threeLịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày screenshot four


The Developer Nguyen Van Thang also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Lịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày
Lịch Công Giáo: lịch ngày lễ trọng, âm lịch, lời Chúa hằng ngày

Free
Bạn là người Công giáo và đang muốn tìm ứng dụng lịch?
Lịch Công Giáo là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Vì sao?
- Ứng dụng Lich Cong Giao có đầy đủ thông tin về lịch phụng vụ, thông tin về các ngày lễ đặc biệt là lễ trọng, thông tin lời Chúa hằng ngày, và có bài suy niệm kèm theo.
- Thông tin dương lịch và âm lịch.
- Nhắc nhở bạn khi có ngày lễ trọng.
- Giao diện thân thiên dễ sử dụng bao gồm lịch ngày và lịch tháng.
- Hình ảnh các Thánh mỗi ngày.
Chúng tôi tiếp tục nâng cấp ứng dụng này để ứng dụng này hữu ích với mỗi người Công giáo.
Chúng tôi rất mong nhận được góp ý của bạn về hòm thư [email protected] để chúng tôi hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!...
Free Ringtones for iPhone: iphone remix, iphone 7
Free Ringtones for iPhone: iphone remix, iphone 7

Free
Do you want new ringtones?
Free ringtones for iPhone is best app for you. Free ringtones for iPhone is a collection of the best and most popular ringtones for iPhone. More than 1000 popular ringtones and new ringtones here. You can set them as your ringtone, message, alarm, notifications, or set ringtones for whatsapp.
It's so easy for you to find your favorite ringtones through top download, new ringtones or search trends.
This application is totally free.
If you like my app, rate us 5 stars and leave a nice comment.
Thank you very much!...