Apps Trader Logo

Chuong Trình Pháp Âm

Version 2.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Chuong Trình Pháp Âm

Kieu Van Nguyen

Education

IOS
GBP 0.00


Download Chuong Trình Pháp Âm on the Appstore

Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm được thực hiện hằng tuần vào mỗi thứ tư lúc 2 giờ 30 chiều giờ Texas. và mỗi sáng chủ nhật đầu thángRelease notes


Update continue play Audio when screen offChuong Trình Pháp Âm screenshot oneChuong Trình Pháp Âm screenshot twoChuong Trình Pháp Âm screenshot threeChuong Trình Pháp Âm screenshot four


The Developer Kieu Van Nguyen also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Chuong Trình Pháp Âm
Chuong Trình Pháp Âm

Free
Chương Trình Phát Thanh Pháp Âm được thực hiện hằng tuần vào mỗi thứ tư lúc 2 giờ 30 chiều giờ Texas. và mỗi sáng chủ nhật đầu tháng...
Huong Thien
Huong Thien

Free
Chương Trình Phát Thanh Hướng Thiện Dùng cho những người muốn tìm hiểu về con đường giải thoát Giác ngộ của đức Phật. Đây là chương trình Phát thanh hằng tuần của Trung tâm Phật Giáo - Chùa Việt nam ở Houston, Texas , Hoa Kỳ. Phần này chỉ dùng cho Iphone mà thôi....