Apps Trader Logo

Space Kong

Version 1.1

Content Rating 9+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Space Kong

CR Game

Games, Adventure

IOS
GBP 0.00


Download Space Kong on the Appstore

In 2650, Monkey Planet is out of bananas. As a super monkey, your mission is to fly through space and find the Banana Planet. Save your world, and become the hero. Also be careful of space monsters, do not bump into them!Release notes


Bug fixesSpace Kong screenshot oneSpace Kong screenshot twoSpace Kong screenshot threeSpace Kong screenshot four


The Developer CR Game also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Shadow Mystic
Shadow Mystic

Free
Shadow Mystic is the coolest game of its kind! You have to guess the shadow of everything around you. See how many you can recognize!...
Space Kong
Space Kong

Free
In 2650, Monkey Planet is out of bananas. As a super monkey, your mission is to fly through space and find the Banana Planet. Save your world, and become the hero. Also be careful of space monsters, do not bump into them!...
Nhanh Hơn Chớp
Nhanh Hơn Chớp

Free
Một trò chơi đố vui cực hại não. Đến với game, bạn sẽ được thử sức về kiến thức cũng như độ nhạy bén.
Với hơn 1000 câu hỏi và được cập nhật thường xuyên sẽ giúp bạn có những kiến thức mới và tăng độ nhạy bén của bạn.
Hãy đến với Nhanh như chớp để giải những câu đố và trắc nghiệm kiến thức nào.
Chúc bạn chơi vui vẻ.

Music background: www.bensound.com...