Apps Trader Logo

Tiếng Tây Tiếng Ta

Version 1.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Tiếng Tây Tiếng Ta

Tu Bui

Games, Word, Puzzle

IOS
GBP 0.00


Download Tiếng Tây Tiếng Ta on the Appstore

Một game đoán chữ độc đáo và hại não giúp bạn học giỏi tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Bạn tự hào về vốn từ vựng Tiếng Anh không ai bằng của mình. Vậy hãy thử xem level bạn ở đâu trong "Tiếng Tây Tiếng Ta" nhé.Release notes


- Thông báo khi có thêm câu hỏi mớiTiếng Tây Tiếng Ta screenshot oneTiếng Tây Tiếng Ta screenshot twoTiếng Tây Tiếng Ta screenshot threeTiếng Tây Tiếng Ta screenshot four