Apps Trader Logo

media-trader.com movie link


Aleka Service Provider

Version 1.2.6

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Aleka Service Provider

ALEKA VIETNAM COMPANY LIMITED

Business, Travel

IOS
GBP 0.00


Download Aleka Service Provider on the Appstore

Ứng dụng dành cho nhà xe và tài xế để quản lý đơn hàng và xe khi tham gia cung cấp dịch vụ cho thuê xe trên aleka.vnRelease notes


Hỗ trợ thao tác trên đơn hàng, lịch, xe
Giao diện thông báo mới
Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp
Sửa lỗiAleka Service Provider screenshot oneAleka Service Provider screenshot twoAleka Service Provider screenshot threeAleka Service Provider screenshot four