Apps Trader Logo

LF konsthall

Version 3.13.10

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

LF konsthall

Snow Garden AB

Travel

IOS
GBP 0.00


Download LF konsthall on the Appstore

Detta är den officiella guide-appen för LF Norrbotten konsthall. Med den kan du lyssna till historien om verken medan du går runt i en unik utställning av norrbottenskonst.

100 konstnärer och 150 konstverk. Ta del av historien bakom verken och konstnärerna.

Obs: Fortsatt användning av GPS som körs i bakgrunden kan dramatiskt minska batteritiden. Vi råder dig att avsluta programmet när du är klar.Release notes


New features, enhancements and bug fixes.LF konsthall screenshot oneLF konsthall screenshot twoLF konsthall screenshot threeLF konsthall screenshot four