Apps Trader Logo

Were building a new site...Apps Trader Logo
Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons

Kien Nguyen

Stickers, Comics & Cartoons, Emoji & Expressions

IOS
GBP 0.99


Download Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons on the Appstore

Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons

Cute doll emoticon!

Express your emotion with doll emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Lovely Doll Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc.

Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons screenshot oneLovely Doll - Animated Stickers And Emoticons screenshot twoLovely Doll - Animated Stickers And Emoticons screenshot threeLovely Doll - Animated Stickers And Emoticons screenshot four


The Developer Kien Nguyen also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Tra Bien So Xe va Phat Nguoi
Tra Bien So Xe va Phat Nguoi

Free
Với những thông tin chi tiết được cung cấp sau khi tra cứu, bạn có thể biết được chiếc xe mà bạn bắt gặp đeo biển thật hay biển giả.

Phần mềm giúp tra cứu thông tin biển số xe, tra biển số xe theo tỉnh, tra biển số xe theo huyện, tra biển số xe nước ngoài, tra biển số xe công an, tra biển số xe quân đội và các đơn vị đặc biệt của việt nam.

Thông tin biển số xe cơ bản của các tỉnh thành được lưu trong ứng dung, không cần kết nối internet vẫn có thể sử dung.

Chức năng chính của ứng dụng:

- Tra cứu thông tin biển số xe
- Tra cứu thông tin đăng kiểm của ô tô, ngày hết hạn đăng kiểm.
- Kết quả bao gồm cả thông tin của xe chi tiết đến tận số khung và số máy.
- Tra cứu bằng lái xe, giấy phép lái xe, phát hiện bằng giả - bằng thật
- Tra cứu số lần vi phạm theo số giấy phép lái xe
- Tra cứu thông tin phạt nguội qua biển số xe...
Lovely Egg
Lovely Egg

£0.99
Lovely Egg - Animated Egg Stickers & Emoticons

Cute egg emoticon!

Express your emotion with egg emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Lovely Egg Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Alien Rabbit
Alien Rabbit

£0.99
Alien Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute alien rabbit emoticon!

Express your emotion with alien rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Funny Alien Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Baby Rabbit 02
Baby Rabbit 02

£0.99
Baby Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Baby Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Baby Dinosaurs
Baby Dinosaurs

£0.99
Baby Dinosaurs - Animated Stickers And Emoticons

Cute baby dinosaurs emoticon!

Express your emotion with baby dinosaurs emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Baby Dinosaurs Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Boring Cat
Boring Cat

£0.99
Boring Cat - Animated Stickers And Emoticons

Cute cat emoticon!

Express your emotion with cat emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Boring Cat Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Lovely Stray Cat
Lovely Stray Cat

£0.99
Lovely Stray Cat - Animated Stickers And Emoticons

Cute cat emoticon!

Express your emotion with cat emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Lovely Stray Cat Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Happy Cat 2
Happy Cat 2

£0.99
Happy Cat - Animated Stickers And Emoticons

Cute cat emoticon!

Express your emotion with cat emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Happy Cat Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Cute Rabbit 4
Cute Rabbit 4

£0.99
Cute Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Cute Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Lovely Duckling 02
Lovely Duckling 02

£0.99
Lovely Duckling - Animated Stickers And Emoticons

Cute duck emoticon!

Express your emotion with duck emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Lovely Duckling Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Lovely Sheep 2
Lovely Sheep 2

£0.99
Lovely Sheep - Animated Stickers And Emoticons

Cute sheep emoticon!

Express your emotion with sheep emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Lovely Sheep Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Molang Rabbit - Animated Stickers And Emoticons
Molang Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

£0.99
Molang Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Molang Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Fat Boar
Fat Boar

£0.99
Fat Boar - Animated Stickers And Emoticons

Cute boar emoticon!

Express your emotion with boar emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Fat Boar Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Interesting Donk
Interesting Donk

£0.99
Interesting Donkey - Animated Stickers And Emoticons

Cute donkey emoticon!

Express your emotion with donkey emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Interesting Donkey Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Silence Rabbit
Silence Rabbit

£0.99
Silence Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Silence Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
White Owl
White Owl

£0.99
White Owl - Animated Stickers And Emoticons

Cute owl emoticon!

Express your emotion with owl emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
White Owl Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Square Head 2
Square Head 2

£0.99
Square Head - Animated Stickers And Emoticons

Cute cartoon emoticon!

Express your emotion with cartoon emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of
Square Head Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Cute Seal 2
Cute Seal 2

£0.99
Cute Seal - Animated Stickers And Emoticons

Cute seal emoticon!

Express your emotion with seal emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Cute Seal Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Couple Chicks
Couple Chicks

£0.99
Couple Chicks - Animated Stickers And Emoticons

Cute chicken emoticon!

Express your emotion with chicken emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Couple Chicks Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Baby Bottles
Baby Bottles

£0.99
Baby Bottles - Animated Stickers And Emoticons

Cute bottle emoticon!

Express your emotion with bottle emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Baby Bottles Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Black Rabbit 2
Black Rabbit 2

£0.99
Black Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Black Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Otaku Dog 02
Otaku Dog 02

£0.99
Otaku Dog - Animated Stickers And Emoticons

Cute dog emoticon!

Express your emotion with dog emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Otaku Dog Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Turnip Rabbit
Turnip Rabbit

£0.99
Turnip Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Turnip Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Lovely Rabbit 2
Lovely Rabbit 2

£0.99
Lovely Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Lovely Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Lovely Tiger 2
Lovely Tiger 2

£0.99
Lovely Tiger - Animated Stickers And Emoticons

Cute tiger emoticon!

Express your emotion with tiger emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Lovely Tiger Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Miloo Cat
Miloo Cat

£0.99
Miloo Cat - Animated Stickers And Emoticons

Cute cat emoticon!

Express your emotion with cat emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Miloo Cat Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Xem Boi Tu Vi
Xem Boi Tu Vi

Free
Tử Vi Năm Mới | Xem Tử Vi Năm Mới | Dự đoán vận mệnh
Xem bói - Xem boi Tu vi- Xem Tu Vi - Tu Vi

Ứng dụng Xem Tu Vi - Phong thuy mới nhất, tốt nhất.

Xem Tu vi - phong thủy , ứng dụng dùng để xem bói, xem lịch, xem tử vi, xem lời hay ý đẹp, văn khấn, xem ngày đẹp.

Ứng dụng liên tục được nâng cấp về giao diện cũng như dữ liệu để mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất.

Ứng dụng xem Tử vi dành cho các năm, ứng dụng này cho phép bạn xem tử vi theo tuổi có tử vi trong các năm...
Sophie Rabbit
Sophie Rabbit

£0.99
Sophie Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Sophie Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Top music - Hit charts video songs of 2017
Top music - Hit charts video songs of 2017

£0.99
Top musics in all time
Supporting user relax with many popular video songs

MAIN FEATURE
- Play video in multiple mode
- Save your favourite songs
- Save your history action...
Lovely Dog 2
Lovely Dog 2

£0.99
Lovely Dog - Animated Dog Stickers And Emoticons

Cute dog emoticon!

Express your emotion with dog emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Lovely Dog Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Monk Dynasty - Animated Monk Sticker And Emoticon
Monk Dynasty - Animated Monk Sticker And Emoticon

£0.99
Monk Dynasty - Animated Monk Stickers And Emoticons

Cute monk emoticon!

Express your emotion with monk emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Monk Dynasty Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Amazing Chick - Stickers - Emoji - Emoticons
Amazing Chick - Stickers - Emoji - Emoticons

£0.99
Amazing Chick - Stickers - Emoji - Emoticons

Cute chick emoticon!

Express your emotion with chick emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Amazing Chick Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons
Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons

£0.99
Lovely Doll - Animated Stickers And Emoticons

Cute doll emoticon!

Express your emotion with doll emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Lovely Doll Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Poached Egg  - Animated Stickers And Emoticons
Poached Egg - Animated Stickers And Emoticons

£0.99
Poached Egg - Animated Stickers And Emoticons

Cute egg emoticon!

Express your emotion with egg emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Poached Egg Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Happy Rabbit - Animated Stickers And Emoticons
Happy Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

£0.99
Happy Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Cute Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Blue Baby - Animated Stickers And Emoticons
Blue Baby - Animated Stickers And Emoticons

£0.99
Blue Baby - Animated Stickers And Emoticons

Cute baby emoticon!

Express your emotion with baby emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Blue Baby Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Love Day Counter - Love Memory
Love Day Counter - Love Memory

Free
How long have you been with your lover?
Celebrate your anniversary with your memories.
Also the number is shown on the widget, so you can check it without opening the app.

Features:

- Calculate number of passed days from the anniversary
- Show it on widget
- Customize as your own by using photos and changing names
- Customizable background
- Notify you by each 100 days
- Multiple anniversaries on side-menu
- Share your screen
- Save your screen...
Big Rabbit - Animated Stickers And Emoticons
Big Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

£0.99
Big Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Big Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....
Funny Rabbit - Animated Stickers And Emoticons
Funny Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

£0.99
Funny Rabbit - Animated Stickers And Emoticons

Cute rabbit emoticon!

Express your emotion with rabbit emoticon! :D

+ The most mesmerizing and cutest collection of Cute Rabbit Stickers.
+ Cute and adorable Stickers, I love it.
+ Cool stickers for your lover, relative, friends, family, cousin etc....