Apps Trader Logo

Du lịch Đông Triều

Version 1.4.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Du lịch Đông Triều

3I Technology And Media One Member Company Limited

Utilities, Travel

IOS
GBP 0.00


Download Du lịch Đông Triều on the Appstore

Hệ thống quản lý thông tin và hướng dẫn du lịch Đông Triều (gọi tắt là Đông Triều) là ứng dụng phục vụ du lịch thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh. App Đông Triều cho phép người dùng xây dựng bản đồ riêng, quản trị thông tin du lịch và tìm kiếm đường đi. Ứng dung cũng cho phép tìm đường đi ngắn nhất, tìm kiếm địa điểm, du lịch cũng như dịch vụ. Tính năng hướng dẫn du lịch thông minh giúp người dùng trải nghiệm những tiện ích tiện lợi, đóng vai trò như một hướng dẫn viên ảo. Qua thiết bị smartphone, người dùng có thể định vị chính xác vị trí địa lý hiện tại, từ đó xác định khoảng cách đến các địa điểm du lịch. Mỗi địa điểm đi kèm với các dữ liệu multi-media, người dùng có thể xem ảnh, video, âm thanh, bài viết một cách chi tiết. Lữ khách cũng có thể check-in, đánh dấu những điểm đi qua cũng như comment, nhận xét về những địa danh nàyRelease notes


fixed bugsDu lịch Đông Triều screenshot oneDu lịch Đông Triều screenshot twoDu lịch Đông Triều screenshot threeDu lịch Đông Triều screenshot four