Apps Trader Logo

Kontroluj EČV

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Kontroluj EČV

TEMPEST a.s.

Travel

IOS
GBP 0.00


Download Kontroluj EČV on the Appstore

Chcete si overiť, či je vozidlo pred vaším domom v Košiciach zaparkované v správnej rezidentskej zóne?

Pomocou mobilnej aplikácie „Kontroluj EČV“ je možné v rámci mesta Košice overiť, či má konkrétne vozidlo uhradené parkovanie v správnej zóne. Aplikácia vyhodnocuje rezidentskú zónu v Košiciach podľa miesta, na ktorom sa práve nachádzate.

Po zadaní EČV vozidla v tvare, pri ktorom sa nachádzate, vám aplikácia oznámi, či dané vozidlo má uhradené parkovanie, resp. či je na vozidlo viazaná platná rezidentská karta pre konkrétnu zónu.

V prípade, že vozidlo s EČV, ktoré ste zadali do aplikácie má uhradené parkovanie v inej zóne, aplikácia vyhodnotí parkovné ako nezaplatené.

Pre korektné využívanie musí mať aplikácia prístup k GPS lokalizácií a mobilným dátam.

Podľa GPS vás aplikácia lokalizuje do konkrétnej rezidentskej zóny a pomocou mobilných dát pristupuje k databáze platných parkovacích lístkov, resp. rezidentských kariet.

Pri kontrole EČV je nutné nachádzať sa v blízkosti vozidla s daným EČV, nakoľko je aplikácia viazaná na vašu polohu.

Kontroluj EČV screenshot oneKontroluj EČV screenshot twoKontroluj EČV screenshot threeKontroluj EČV screenshot four