Apps Trader Logo

Kinh Phat

Version 2.5

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Kinh Phat

Q Tran

Books, Education

IOS
GBP 0.00


Download Kinh Phat on the Appstore

Tụng kinh là để nhớ lời Phật dạy và giúp tâm không xao động.

* Chú Đại Bi
* Kinh 48 Đại Nguyện
* Kinh A Di Đà
* Kinh Dược Sư
* Kinh Lăng Nghiêm
* Kinh Phổ Môn
* Kinh Vu Lan Báo Hiếu
* Thập Chú

Các tính năng hữu ích khác:

* Bàn thờ Phật
* Niệm Phật và lần chuỗi
* Thông báo Mùng Một và Rằm
* Nghe tụng kinh không cần Internet
* Tùy chỉnh kích cỡ chữ và màu sắc
* Giải trí với cải lương và karaoke chủ đề Phật giáo
* ...Release notes


Cập nhật.Kinh Phat screenshot oneKinh Phat screenshot twoKinh Phat screenshot threeKinh Phat screenshot four