Apps Trader Logo

Smax.in

Version 2.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Smax.in

Ba Phan Hoang

Social Networking

IOS
GBP 0.00


Download Smax.in on the Appstore

- Ứng dụng giúp khách hàng có thể quản lý tốt page của mình.
- Có thể giúp khách hàng kết nối với khách hàng tốt nhât.
- Quản lý fanpage, quản lý comment inbox, ẩn comment tránh cướp khách.Release notes


- Tăng hiệu suất
- Cải thiện ứng dụng
- Sửa lỗi

Cảm ơn feedback và sự giúp đỡ từ mọi người.Smax.in screenshot oneSmax.in screenshot twoSmax.in screenshot threeSmax.in screenshot four