Apps Trader Logo

Nest The Game

Version 1.3.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Nest The Game

Jirina Volkova

Games, Board, Strategy, Entertainment

IOS
GBP 0.00


Download Nest The Game on the Appstore

(Čeština níže)
NEST - a strategy game for 2 players - remotely resembling chess.
A great bird’s nest is a battlefield. Each player tries to win a fight for the nest by surrounding a small defenseless chick with their various bird soldiers - while trying to protect their own.

How to win?

Victory can only be achieved in one way. You have to surround the enemy’s chicken from all six sides of these hexagons. No matter if it’s surrounded by soldiers of only one team or both - the only important thing is the absolute encirclement on all sides! Which means the immediate victory of a player whose chicken will find at least one free field around itself.

Basic rules
o. Players alternate after each move. You can either cast a new stone or move with already deployed one.
o. The first stone of the starting player belongs to the centre of the battlefield. The first stone of the second player must be placed on the touch of the opponent's first stone.
o. Each newly deployed stone (except the first stone) must only be attached to one's own existing stones and must not touch any opposing ones.
o. Until you deploy the chick (in the third or fourth move), players are only allowed to cast stones, not to move with them. From then on, you can move your stone in one of the ways described below, at your discretion to win the game!
o. All stones must be connected to each other with at least one side, therefore creating a nest. Any move that would violate this rule is not possible (except for one exception - falcon).


-----------------------------------------------------------------------------
Úvod
Jedná se o strategickou hru pro 2 hráče, která může vzdáleně připomínat šachy. Máme zde bojiště, kterým je veliké ptačí hnízdo. Do hnízda se na povel hráčů slétají rozliční ptáci, jelikož se v něm líhnou lahodná kuřátka. Ptačí tým každého z hráčů hned v rané fázi hry jedno vylíhnuté kuřátko kontroluje, avšak to nestačí a tu začíná lítý boj o protivníkovo kuře, na kterém si právě tvoji ptačí vojáci chtějí smlsnout. Tak do boje!
O co ve hře běží
Vítězství lze dosáhnout jediným způsobem a to tak, že obklíčíme protivníkovo kuře - obsadíme ho ze všech šesti stran, které má šestihran. Pokud některé z kamenů kolem poraženého kuřete budou ze stejného týmu, dobře mu tak. Důležité je pouze absolutní obklíčení, které znamená okamžité vítězství hráče, jehož kuře kolem sebe alespoň jedno volné pole najde.

Základní pravidla
o Hráči se střídají po jednom tahu. Tahem může být nasazení nového kamene nebo pohyb s kamenem již nasazeným.
o První nasazený kámen začínajícího hráče patří do středu bojového pole. První kámen druhého hráče je třeba umístit na dotek protivníkova prvního kamene.
o Každý nový kámen (kromě úplně prvního kamene), musí být přiložen pouze k mým již nasazeným kamenům a zároveň se nesmí dotýkat žádného protihráčova kamene.
o. Až do tahu číslo čtyři je hráčům povoleno pouze nasazování kamenů, nikoliv jejich vlastní pohyb. Od čtvrtého tahu dále je možné tah využít jedním ze zmíněných způsobů dle hráčova uvážení.
o. Všechny kameny jsou vždy alespoň jednou stranou žetonu spojeny a dohromady utváří ono hnízdo. Jakýkoliv tah, který by toto pravidlo porušil, není možný.Release notes


-bug fixNest The Game screenshot oneNest The Game screenshot twoNest The Game screenshot threeNest The Game screenshot four


The Developer Jirina Volkova also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

SUDOKU! +
SUDOKU! +

Free
SUDOKU is awesome game with unlimitted puzzles for your iPhone

Game Features:

-Four levels to train your brain
-Game center to store your achievements

=======================================
+SUDOKU+ je super hra, která vás nikdy neomrzí ;-)...
Piškvorky Free
Piškvorky Free

Free
Netradičně pojatá hra "piškvorky", která navazuje na kolekci "křídových" her (šibenice, Chalk Snake, Chalk Sudoku, Chalk Labyrinth, ...) s nekomplikovaným ovládáním pro každého kdo se umí bavit:-)


HRA OBSAHUJE:
- hra jeden na jednoho, nebo proti telefonu
- ukládání výsledků na Game Center

...a samozřejmostí je připravenost na iOS7 & iPhone5S...
Catch The Pou Free
Catch The Pou Free

Free
The goal of the game is to keep the beaker as empty as possible. The only problem is that to remove Pou there has to be two or more similiar around - if not they change to black and are resistant to your fingers attacks!
You are also collecting diamonds - black (left) and gold (right) which could helps you.
Try to tap the big diamonds above test-tube - black one in the left change the luquid to dark and you are able to fight with resistant black Pous.
By tapping on the goldish diamond on the right you change the mixture to the Gold and you have power to do massive attack - try it ;-)

Game features:
* 10 levels of game
* endless variability
* Best score is stored in Game Center


======================================================
Cílem hry je udržet kádinku prázdnou jak jen to půjde. Jediným problém je, že odstranit Pou můžeš jenom tehdy pokud je v okolí podobná. Pokud není tak se změní na černou, která je odolná útoku tvých prstů!
Během hry sbíráš také diamanty - černé (vlevo) a zlato (vpravo), které ti můžou pomoci.
Zkus klepnout na velké diamanty nad zkumavkami - černý vlevo změní tekutinu na Tmavou a jsi schopen bojovat s odolnými černými bakteriemi.
Po klepnutí na zlatý diamant vpravo změníš směs na Zlatou - antibakteriální a máš moc udělat velký útok - zkus to ;-)

Hra obsahuje:
* 10 úrovní hraní
* nekonečnou variabilitu
* ukládání výsledků do Game Center...
Nest The Game
Nest The Game

Free
(Čeština níže)
NEST - a strategy game for 2 players - remotely resembling chess.
A great bird’s nest is a battlefield. Each player tries to win a fight for the nest by surrounding a small defenseless chick with their various bird soldiers - while trying to protect their own.

How to win?

Victory can only be achieved in one way. You have to surround the enemy’s chicken from all six sides of these hexagons. No matter if it’s surrounded by soldiers of only one team or both - the only important thing is the absolute encirclement on all sides! Which means the immediate victory of a player whose chicken will find at least one free field around itself.

Basic rules
o. Players alternate after each move. You can either cast a new stone or move with already deployed one.
o. The first stone of the starting player belongs to the centre of the battlefield. The first stone of the second player must be placed on the touch of the opponent's first stone.
o. Each newly deployed stone (except the first stone) must only be attached to one's own existing stones and must not touch any opposing ones.
o. Until you deploy the chick (in the third or fourth move), players are only allowed to cast stones, not to move with them. From then on, you can move your stone in one of the ways described below, at your discretion to win the game!
o. All stones must be connected to each other with at least one side, therefore creating a nest. Any move that would violate this rule is not possible (except for one exception - falcon).


-----------------------------------------------------------------------------
Úvod
Jedná se o strategickou hru pro 2 hráče, která může vzdáleně připomínat šachy. Máme zde bojiště, kterým je veliké ptačí hnízdo. Do hnízda se na povel hráčů slétají rozliční ptáci, jelikož se v něm líhnou lahodná kuřátka. Ptačí tým každého z hráčů hned v rané fázi hry jedno vylíhnuté kuřátko kontroluje, avšak to nestačí a tu začíná lítý boj o protivníkovo kuře, na kterém si právě tvoji ptačí vojáci chtějí smlsnout. Tak do boje!
O co ve hře běží
Vítězství lze dosáhnout jediným způsobem a to tak, že obklíčíme protivníkovo kuře - obsadíme ho ze všech šesti stran, které má šestihran. Pokud některé z kamenů kolem poraženého kuřete budou ze stejného týmu, dobře mu tak. Důležité je pouze absolutní obklíčení, které znamená okamžité vítězství hráče, jehož kuře kolem sebe alespoň jedno volné pole najde.

Základní pravidla
o Hráči se střídají po jednom tahu. Tahem může být nasazení nového kamene nebo pohyb s kamenem již nasazeným.
o První nasazený kámen začínajícího hráče patří do středu bojového pole. První kámen druhého hráče je třeba umístit na dotek protivníkova prvního kamene.
o Každý nový kámen (kromě úplně prvního kamene), musí být přiložen pouze k mým již nasazeným kamenům a zároveň se nesmí dotýkat žádného protihráčova kamene.
o. Až do tahu číslo čtyři je hráčům povoleno pouze nasazování kamenů, nikoliv jejich vlastní pohyb. Od čtvrtého tahu dále je možné tah využít jedním ze zmíněných způsobů dle hráčova uvážení.
o. Všechny kameny jsou vždy alespoň jednou stranou žetonu spojeny a dohromady utváří ono hnízdo. Jakýkoliv tah, který by toto pravidlo porušil, není možný....