Apps Trader Logo

EANDosering

Version 1.0.2

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

EANDosering

Enoro AS

Business

IOS
GBP 0.00


Download EANDosering on the Appstore

Ved bruk av EAN Dosering før fiberen går inn i blandemaskin, eller ved dosering direkte i automixer ved bruk av Mapeis fiberdoseringsmaskiner , KH-300, er alle krav i EN 206, med hensyn på innblandingsnøyaktighet og dokumentasjon oppfylt.
Fiberen skannes i det den tømmes inn. Da riktig mengde er oppnådd, skrives det ut en etikett som påføres følgebrev eller blandeseddel.Release notes


Diverse feilrettinger og forbedringer.EANDosering screenshot oneEANDosering screenshot twoEANDosering screenshot threeEANDosering screenshot four