Apps Trader Logo

EANDosering

Version 1.0.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

EANDosering

Enoro AS

Business

IOS
GBP 0.00


Download EANDosering on the Appstore

Ved bruk av EAN Dosering før fiberen går inn i blandemaskin, eller ved dosering direkte i automixer ved bruk av Mapeis fiberdoseringsmaskiner , KH-300, er alle krav i EN 206, med hensyn på innblandingsnøyaktighet og dokumentasjon oppfylt.
Fiberen skannes i det den tømmes inn. Da riktig mengde er oppnådd, skrives det ut en etikett som påføres følgebrev eller blandeseddel.Release notes


Skanning av strekkoder og utskrift av liste i appen.EANDosering screenshot oneEANDosering screenshot twoEANDosering screenshot threeEANDosering screenshot four