Apps Trader Logo

Krungsri Mung-Mee

Version 1.4.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Krungsri Mung-Mee

Bank of Ayudhya Public Company Limited

Finance

IOS
GBP 0.00


Download Krungsri Mung-Mee on the Appstore

กรุงศรีมั่งมีแอพ เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าจากธนาคารกรุงศรี เหมาะสำหรับร้านค้าทุกร้านที่ต้องการความสะดวก สบายในการทำธุรกรรมต่างๆ ใช้รับเงินง่ายไม่ต้องทอน ปลอดภัยกับรหัสผ่านส่วนตัวรวมถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ลักษณะบริการ :
• เข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านส่วนตัว 6 หลัก
• รองรับการชำระเงินด้วย QR code
• แจ้งเตือนทันทีเมื่อได้รับชำระค่าสินค้าและบริการ
• ตรวจสอบยอดขายและรายการย้อนหลังได้ทันที
• โอนเงินไปบัญชีธนาคารกรุงศรี
• โอนเงินต่างธนาคารด้วยบริการพร้อมเพย์
• ยกเลิกรายการชำระเงินเฉพาะรายการที่ทำจากบริการกรุงศรี E-Wallet (ยังไม่เปิดให้บริการ)

ร้านค้าสามารถขอใช้บริการกรุงศรีมั่งมี App ผ่านสาขาของธนาคารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร เมื่อธนาคารได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนและลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการในระบบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งมอบ “รหัสร้านค้า (MID)” เพื่อใช้ในการเปิดใช้บริการ กรุงศรีมั่งมี App

เริ่มต้นใช้งาน:
• ดาวน์โหลดกรุงศรีมั่งมี App ผ่าน App Store หรือ Play Store
• เปิดใช้บริการกรุงศรีมั่งมี App ด้วย “รหัสร้านค้า (MID)” และ “หมายเลขบัตรประชาชน (National ID)”
• ร้านค้าควรทำรายการโอนเงินออกจากกรุงศรีมั่งมี App ทุกวัน เพื่อรองรับการรับชำระเงินในวันถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือ
โทร. 02-296-4555Release notes


ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแอพให้เสถียรและใช้ง่ายยิ่งขึ้นKrungsri Mung-Mee screenshot oneKrungsri Mung-Mee screenshot twoKrungsri Mung-Mee screenshot threeKrungsri Mung-Mee screenshot four


The Developer Bank of Ayudhya Public Company Limited also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

KMA-Krungsri Mobile App
KMA-Krungsri Mobile App

Free
Krungsri Mobile Application (KMA)
It’s time to truly put the power of your financial resources in your hands with the New Krungsri Mobile Application. Simplified, personalized and intuitively easy to use, every facet has been tailor-made to ensure you can access the services required in the smoothest possible way.
Make your life that much easier today with banking on the go 24 Hours
Highlighted Services:
• Log on with Touch ID or 6-digit Pin
• Fast access to the menu from the first page
• Customized Menu and decorated as you like
• Check account balance and statement
• Check transfer and payment transaction history
• Simply access all of your accounts and all Krungsri Products including credit Card, Loan, Krungsri Auto, Mutual fund in one page
• Krungsri Credit card service including check billed and unbilled statement, pay the credit cards, review the credit card points and redeem the points
• Fund transfer within Krungsri and to other banks using account number and Promptpay ID
• Pay for or Top up goods and services with hundreds of billers on offer
• Easy to top up mobile phone and Express way Easy Pass
• Scan barcode to pay
• Special privileges for mobile app users
• Save favorite transaction
• Manage Mutual fund Portfolio
• Save and Share E-slip
• scheduling payments and fund transfer
• Find branches and ATM locations
• Apply sms banking and auto debit service

Get start by following these easy steps:
If you are already Krungsri Online User
• Download Krungsri Mobile App and log on right away with Krungsri Online username and password


If you are a new user,
• Download Krungsri Mobile App and register instantly by using Krungsri Account Number + ATM/Debit card, or Krungsri Credit Card
• Register at any Krungsri Branch or ATM to get User ID and Password then download Krungsri Mobile App and log on
For further assistance please call 1572 or visit www.krungsri.com...
Krungsri Biz Mobile
Krungsri Biz Mobile

Free
KRUNGSRI BIZ MOBILE
Krungsri Biz Mobile Application is the superior online business banking services for our corporate/commercial clients. Download our free app and start the new business experiences by using your existing Krungsri CashLink / Krungsri Biz Online / Krungsri Cashless Chain user credential. The app will assist you to manage your financial transactions or authorization transactions from maker requests with on-the-go capability.
Key Features on App
•Multi Languages Support such as Thai, Japanese, and English
•Enquiry for Outstanding Transactions
•Approve the transactions for approval
•Real Time Notification
•Account Receivable and Payable View
•Transaction History View
•Indicative FX Rates View
•ATMs or Branches Location Finder
•Cashless Chain service
Make and authorization transaction real-time
B2B Supply chain QR code Payment Model
Transaction history
Getting Started
•For existing user on CashLink ,Krungsri Biz Online and Krungsri Cashless Chain, These will be the same username and password you use to access CashLink ,Krungsri Biz Online and Krungsri Cashless Chain on desktop
•For CashLink user, Please contact our relation manager via +66 2626-2626 press 1, Press 3 and 3
•For Krungsri Biz Online / Krungsri Cashless Chain user, Please contact our relation manager via +66 2626-2626 press 1, Press 1 and 0
•Work with iOS 9.0 or later...
Krungsri Ignite
Krungsri Ignite

Free
Sharing ideas on your mobile anywhere anytime with Krungsri IGNITE.
“Krungri IGNITE” includes on-the-move employee innovation ideation platform for Krungsri Group employees, as well as other key features that streamline some of key processes to help improving customer experiences. It comes with easy navigation and user-friendly screen.
Other key features available on “Krungsri IGNITE”:
- ATM magic eyes, the function that allows employees and related working team to submit the problem reports of our machines. For example, system error, broken machine, cleanliness of machine, etc. The report will be automatically sent to responsible function right away with case log number. The system owner can also track and export the report real-time
- Online communities to celebrate every little milestones of Krungsri Group
- Get on track of trending news of Krungsri (subject to roles-based access control)
This is only just the beginning --- stay tuned and be ignited for the upcoming new features soon.
ไอเดียดี ๆ จะไม่หล่นหายอีกต่อไป.. ถ้าคุณส่งเข้ามาให้เราผ่าน “Krungsri IGNITE”
แพลตฟอร์มรวบรวมไอเดียดี ๆ ที่สามารถสร้างนวตกรรมใหม่ ๆ ให้กับกรุงศรีกรุ๊ปแบบ on-the move ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของพนักงาน ที่จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าได้ดีขึ้นอีกด้วย โดยเราออกแบบให้พนักงานใช้งานได้ง่ายเช่นกัน
ฟังก์ชั่นอื่น ๆ:
- การแจ้งปัญหาตู้ auto-banking ผ่าน ATM Magic eyes; ปัญหาที่สามารถแจ้งได้ แจ้งปัญหาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) / เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) เช่น จอดำข้อความเลือน ปุ่มเสีย เลือกรายการไม่ได้ เป็นต้น
- แจ้งปัญหาเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (AUP) เช่น ตัวพิมพ์จาง พิมพ์ข้าม พิมพ์ตกบรรทัด เป็นต้น
- แจ้งปัญหาสถานที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) / เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) เช่น ไฟป้ายธนาคารไม่ติด ป้ายธนาคารหลุดชำรุด มีขยะบริเวณเครื่อง เป็นต้น
- ระบบจะส่งปัญหาไปแจ้งผู้ดูแลระบบแบบ Real-time
- ผู้ดูแลระบบสามารถดู Tracking และ Export ข้อมูลได้ แบบ Real-time

นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น.. เรายังคงมีฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ให้คุณได้สนุกกับแอพพลิเคชั่นนี้ ติดตามกันนะคะ...
Krungsri Prime
Krungsri Prime

Free
Application for KRUNGSRI PRIME customers that offers you to explore happiness and join more your own life style. This application will offer you privileges which including financial privileges, lifestyle privileges, financial advisory and many interesting activities. These are exclusive for KRUNGSRI PRIME customers which you will receive happiness through this application from anywhere and any time.

Key features
1. Check privilege detail for Krungsri Prime
2. Receive privilege by click redeem in the application
3. Receive financial advise service through application
4. Receive news and invitation to join special events
5. Read KRUNGSRI PRIME Magazine in the application

Happiness happen with KRUNGSRI PRIME Application

What’s New
Push alert when there are new events or new deal privileges in the application and the customers can read KRUNGSRI PRIME Magazine via the application

Justification for giving National ID card number at the registration.

- Since the application is exclusively for KRUNGSRI PRIME customers, National ID Card number is needed for verification the status of the customers. Only KRUNGSRI PRIME with the same national ID card number and bank account number as in the Bank’s database can do register the application....
Krungsri Mung-Mee
Krungsri Mung-Mee

Free
กรุงศรีมั่งมีแอพ เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าจากธนาคารกรุงศรี เหมาะสำหรับร้านค้าทุกร้านที่ต้องการความสะดวก สบายในการทำธุรกรรมต่างๆ ใช้รับเงินง่ายไม่ต้องทอน ปลอดภัยกับรหัสผ่านส่วนตัวรวมถึงธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ลักษณะบริการ :
• เข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านส่วนตัว 6 หลัก
• รองรับการชำระเงินด้วย QR code
• แจ้งเตือนทันทีเมื่อได้รับชำระค่าสินค้าและบริการ
• ตรวจสอบยอดขายและรายการย้อนหลังได้ทันที
• โอนเงินไปบัญชีธนาคารกรุงศรี
• โอนเงินต่างธนาคารด้วยบริการพร้อมเพย์
• ยกเลิกรายการชำระเงินเฉพาะรายการที่ทำจากบริการกรุงศรี E-Wallet (ยังไม่เปิดให้บริการ)

ร้านค้าสามารถขอใช้บริการกรุงศรีมั่งมี App ผ่านสาขาของธนาคารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร เมื่อธนาคารได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนและลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการในระบบของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งมอบ “รหัสร้านค้า (MID)” เพื่อใช้ในการเปิดใช้บริการ กรุงศรีมั่งมี App

เริ่มต้นใช้งาน:
• ดาวน์โหลดกรุงศรีมั่งมี App ผ่าน App Store หรือ Play Store
• เปิดใช้บริการกรุงศรีมั่งมี App ด้วย “รหัสร้านค้า (MID)” และ “หมายเลขบัตรประชาชน (National ID)”
• ร้านค้าควรทำรายการโอนเงินออกจากกรุงศรีมั่งมี App ทุกวัน เพื่อรองรับการรับชำระเงินในวันถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือ
โทร. 02-296-4555...
Krungsri Biz Mung-Mee
Krungsri Biz Mung-Mee

Free
กรุงศรีบิซมั่งมี เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้านิติบุคคล เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการ เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร
ลักษณะบริการ :
• เข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
• รองรับการชำระเงินด้วย QR code
• สร้าง QR code เพื่อรับชำระเงินได้เอง
• แจ้งเตือนทันทีเมื่อได้รับชำระค่าสินค้าและบริการ
• ตรวจสอบยอดขายและรายการย้อนหลังได้ทันที
• สามารถดูกราฟแสดงยอดขายแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือระบุตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการร้านค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-296-4555...
Krungsri Biz Online
Krungsri Biz Online

Free
Krungsri Biz Online Application is te superior online business banking fot our SME and Corporate clients that provide you more convenient channel. The application will assist you to manage your account and make financial transactions anywhere anytime and authorization transactions. Download our fee app and start new business expriences. Just login with your login name and password of Krungsri Biz Online, The application can be use right away.
Key Feature on App
• Customize your home screen menu
• Approve the transactions for approval
• Realtime notification for approver
• Statement Inquiry
• Money transfer within the bank and to other banks using account number and Promptpay ID
• Payroll and Direct Credit Transfer
• SMART Transfer
• Pay and Topup Goods and service using barcode on mobile device
• Tax/Revenue and other biller more than 1,000 biller
• Cheque Management
• Register Promptpay
• Check transfer and payment Transaction History
• Repeat transfer and payment Transaction
• Save Favorite Transaction
• Scheduling fund transfer and payments
• Auto save e-Slip on your mobile gallery and share to email
• Finding Branch and ATM Location
• IndicativeFX Rate view
• News and Promotion

For existing user on Krungsri Biz Online, There will be the same Username and Password you use to access Krungsri Biz Online.

Any inquiry, Please contact our relation manager via +66 2626 2626 Press 1, Press 1 and Press 0

Work with iOS 9.0 or later...