Apps Trader Logo

media-trader.com movie link


Quản Lý Tiệm Bánh Ngon

Version 1.7.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Quản Lý Tiệm Bánh Ngon

Hung Manh Nguyen

Business, Food & Drink

IOS
GBP 0.00


Download Quản Lý Tiệm Bánh Ngon on the Appstore

Ứng dụng Quản lý tiệm bánh ngon giúp quản lý tiệm bánh và giao tiếp với khách hàng.Release notes


- Sửa lỗi tính phí
- Thêm tính năng cập nhật đơn.Quản Lý Tiệm Bánh Ngon screenshot oneQuản Lý Tiệm Bánh Ngon screenshot twoQuản Lý Tiệm Bánh Ngon screenshot threeQuản Lý Tiệm Bánh Ngon screenshot four