Apps Trader Logo

TiXu

Version 1.3.2

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

TiXu

Nguyen Phuoc Vinh

Productivity, Business

IOS
GBP 0.00


Download TiXu on the Appstore

Ứng dụng tìm ý tưởng và xưởng báo giá thi công nhanh, dễ dàng và chuyên nghiệp nhất.Release notes


Fix bugs,
Improve performances.TiXu screenshot oneTiXu screenshot twoTiXu screenshot threeTiXu screenshot four


The Developer Nguyen Phuoc Vinh also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

TiXu
TiXu

Free
Ứng dụng tìm ý tưởng và xưởng báo giá thi công nhanh, dễ dàng và chuyên nghiệp nhất....
XuTi
XuTi

Free
XuTi: ứng dụng quản lý và nhận đơn hàng thi công cho xưởng sản xuất vừa và nhỏ....