Apps Trader Logo

XuTi

Version 1.0.6

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

XuTi

Nguyen Phuoc Vinh

Business, Productivity

IOS
GBP 0.00


Download XuTi on the Appstore

XuTi: ứng dụng quản lý và nhận đơn hàng thi công cho xưởng sản xuất vừa và nhỏ.Release notes


Update new endpointXuTi screenshot oneXuTi screenshot twoXuTi screenshot threeXuTi screenshot four


The Developer Nguyen Phuoc Vinh also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

TiXu
TiXu

Free
Ứng dụng tìm ý tưởng và xưởng báo giá thi công nhanh, dễ dàng và chuyên nghiệp nhất....
XuTi
XuTi

Free
XuTi: ứng dụng quản lý và nhận đơn hàng thi công cho xưởng sản xuất vừa và nhỏ....