Apps Trader Logo

media-trader.com movie link


Name that thing - Word Game

Version 1.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Name that thing - Word Game

Tran Hoa

Education, Games

IOS
GBP 0.00


Download Name that thing - Word Game on the Appstore

An entertaining quiz, an addictive game, and a new way to test and improve your vocabulary!

Master the words, beat your personal best, and see how your scores compare to the crowd.Release notes


- Improve performance appName that thing - Word Game screenshot oneName that thing - Word Game screenshot twoName that thing - Word Game screenshot threeName that thing - Word Game screenshot four


The Developer Tran Hoa also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

QUIZZ
QUIZZ

Free
Kiến thức xã hội của bạn "khủng" đến mức nào?
Đây chính là cơ hội để bạn thể hiện vốn kiến thức sâu rộng của mình đó!

Kiến thức xã hội của bạn có đủ để giúp bạn thành công?
Kiến thức xã hội là nền tảng rất quan trọng trong công việc và cuộc sống, đây sẽ là dịp để bạn củng cố kiến thức của mình. Vì thế đừng sử dụng công cụ hỗ trợ để có kết quả chính xác nhé!

Bạn nhìn xã hội như thế nào?
Quiz này cho bạn thấy được cách nhìn của mình đối với xã hội xung quanh. Những việc làm rất thường tình hằng ngày nhưng có thể cho thấy quan niệm của bạn về xã hội hiện nay. Từ đó bạn có thể nhìn nhận rõ về bản thân mình hơn để thay đổi hoặc hoặc giữ vững cách nhìn của mình về cuộc sống xung quanh ta....
Name that thing - Word Game
Name that thing - Word Game

Free
An entertaining quiz, an addictive game, and a new way to test and improve your vocabulary!

Master the words, beat your personal best, and see how your scores compare to the crowd....