Apps Trader Logo

Nhanh Hơn Chớp

Version 1.0.4

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Nhanh Hơn Chớp

CR Game

Games, Trivia, Puzzle

IOS
GBP 0.00


Download Nhanh Hơn Chớp on the Appstore

Một trò chơi đố vui cực hại não. Đến với game, bạn sẽ được thử sức về kiến thức cũng như độ nhạy bén.
Với hơn 1000 câu hỏi và được cập nhật thường xuyên sẽ giúp bạn có những kiến thức mới và tăng độ nhạy bén của bạn.
Hãy đến với Nhanh như chớp để giải những câu đố và trắc nghiệm kiến thức nào.
Chúc bạn chơi vui vẻ.

Music background: www.bensound.comRelease notes


Cập nhật thêm game đuổi hình bắt chữ.Nhanh Hơn Chớp screenshot oneNhanh Hơn Chớp screenshot twoNhanh Hơn Chớp screenshot threeNhanh Hơn Chớp screenshot four