Apps Trader Logo

VGM TV

Version 6.3.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

VGM TV

Dang Khoa

Photo & Video, Music

IOS
GBP 0.00


Download VGM TV on the Appstore

VGM là chương trình Phúc Âm phi lợi nhuận, chương trình tận dụng công nghệ kỹ thuật ngày nay để bày tỏ Phúc Âm một cách hiệu quả nhất.

Với mục đích bày tỏ lẽ thật của Kinh Thánh cho mọi người không phân biệt tôn giáo, hệ phái, trình độ, lứa tuổi, người có niềm tin hay không có niềm tin. Mọi người đều được tự do tiếp cận Lời Chúa mọi lúc mọi nơi, chọn lựa và tìm hiểu vấn đề mình mong muốn.

Khi tải chương trình, bạn sẽ được tự do lựa chọn để lắng nghe các bài giảng, những đề tài mình đang quan tâm, những bài nhạc thánh, thánh ca, hay thậm chí là các khóa học Kinh Thánh đã được hệ thống.

Với phương tiện như hiện nay, quý vị có thể tìm hiểu lẽ thật Kinh Thánh ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, rất thuận tiện cho bản thân và người chung quanh trong những điều kiện thời gian, sinh hoạt khác nhau.

Với chương trình VGM, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ càng khám phá ra lẽ thật mầu nhiệm về chính Đức Chúa Trời, kinh nghiệm được sự đổi mới và ý nghĩa của cuộc đời mình trong Chúa.

--------------------------------
Mục lục chính:
- Khoa Học Và Niềm Tin.
- Bài Giảng Theo Diễn Giả.
- Bài Hát Ca Ngợi Chúa.
- Giáo Lý.
- Huấn Luyện.
- Học Kinh Thánh Theo Sách.
- Học Theo Chủ Đề.
- Kịch.
- Nghe Kinh Thánh.
- Nhân Vật.
- Phát Thanh Nguồn Sống.
- Thiếu Nhi (NHẠC THÁNH dành cho Thiếu Nhi).
- Truyền Giảng.
- Đọc Sách.
- Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

--------------------------------
Website: https://vgm.tv
Facebook: http://facebook.com/vgm.tvRelease notes


- Make thumbnail images load faster.VGM TV screenshot oneVGM TV screenshot twoVGM TV screenshot threeVGM TV screenshot four


The Developer Dang Khoa also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Tìm Kiếm Từ - Kinh Thánh
Tìm Kiếm Từ - Kinh Thánh

Free
Học mục lục Kinh Thánh qua hình thức trò chơi tìm kiếm từ...
Học Thuộc Kinh Thánh
Học Thuộc Kinh Thánh

Free
Học thuộc câu gốc Kinh Thánh theo các chủ đề với nhiều hình thức trò chơi...
VGM TV
VGM TV

Free
VGM là chương trình Phúc Âm phi lợi nhuận, chương trình tận dụng công nghệ kỹ thuật ngày nay để bày tỏ Phúc Âm một cách hiệu quả nhất.

Với mục đích bày tỏ lẽ thật của Kinh Thánh cho mọi người không phân biệt tôn giáo, hệ phái, trình độ, lứa tuổi, người có niềm tin hay không có niềm tin. Mọi người đều được tự do tiếp cận Lời Chúa mọi lúc mọi nơi, chọn lựa và tìm hiểu vấn đề mình mong muốn.

Khi tải chương trình, bạn sẽ được tự do lựa chọn để lắng nghe các bài giảng, những đề tài mình đang quan tâm, những bài nhạc thánh, thánh ca, hay thậm chí là các khóa học Kinh Thánh đã được hệ thống.

Với phương tiện như hiện nay, quý vị có thể tìm hiểu lẽ thật Kinh Thánh ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, rất thuận tiện cho bản thân và người chung quanh trong những điều kiện thời gian, sinh hoạt khác nhau.

Với chương trình VGM, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ càng khám phá ra lẽ thật mầu nhiệm về chính Đức Chúa Trời, kinh nghiệm được sự đổi mới và ý nghĩa của cuộc đời mình trong Chúa.

--------------------------------
Mục lục chính:
- Khoa Học Và Niềm Tin.
- Bài Giảng Theo Diễn Giả.
- Bài Hát Ca Ngợi Chúa.
- Giáo Lý.
- Huấn Luyện.
- Học Kinh Thánh Theo Sách.
- Học Theo Chủ Đề.
- Kịch.
- Nghe Kinh Thánh.
- Nhân Vật.
- Phát Thanh Nguồn Sống.
- Thiếu Nhi (NHẠC THÁNH dành cho Thiếu Nhi).
- Truyền Giảng.
- Đọc Sách.
- Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

--------------------------------
Website: https://vgm.tv
Facebook: http://facebook.com/vgm.tv...