Apps Trader Logo

Okaylah

Version 2.7

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Okaylah

Nguyen Van Thanh Tu

Travel

IOS
GBP 0.00


Download Okaylah on the Appstore

Bạn muốn đi du lịch nhưng lại thiếu thông tin về địa điểm bạn sẽ đi? Okaylah sẽ giúp bạn khám phá những điều đó. Okaylah là 1 ứng dụng di động đầu tiên tại Việt Nam giúp du khách có thể tìm kiếm, đánh giá thông tin du lịch của 63 tỉnh thành tại Việt Nam 1 cách nhanh và hiệu quả nhất.Release notes


Bạn muốn đi du lịch nhưng lại thiếu thông tin về địa điểm bạn sẽ đi? Okaylah sẽ giúp bạn khám phá những điều đó. Okaylah là 1 ứng dụng di động đầu tiên tại Việt Nam giúp du khách có thể tìm kiếm, đánh giá thông tin du lịch của 63 tỉnh thành tại Việt Nam 1 cách nhanh và hiệu quả nhất.Okaylah screenshot oneOkaylah screenshot twoOkaylah screenshot threeOkaylah screenshot four