Apps Trader Logo

Vé xe - Driver

Version 7.0.2

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Vé xe - Driver

FVET VIET NAM COMPANY LIMITED

Travel

IOS
GBP 0.00


Download Vé xe - Driver on the Appstore

Vé xe - Driver ra đời với dịch vụ
- Kết nối mọi nèo đường Việt Nam.
- Kênh bán vé đa dạng
- Tăng doanh thu nhanh chóng
- Quản lý tối ưu lượng vé bán ra.
- Các Nhà xe lớn dễ dàng quản lý các loại xe của mình thông qua ứng dụng Chủ hãng xe.Release notes


Thêm chức năng cho đại lý bán vé
Cải thiện hiệu năng ứng dụngVé xe - Driver screenshot oneVé xe - Driver screenshot twoVé xe - Driver screenshot threeVé xe - Driver screenshot four