Apps Trader Logo

הבית של ארז

Version 1.0.6

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

הבית של ארז

Eventer Technologies Ltd

Reference

IOS
GBP 0.00


Download הבית של ארז on the Appstore

התאגדות קבוצות החברים של ארז להנצחת זכרו במטרה משותפת לבניית בית מקדש מעט לעילוי נשמתו.
אז מה תוכלו לעשות באפליקציה?
1) להיות במעקב אחר התקדמות ההתרמה
2) עמוד מוקדש לסיפורים של חברים ומשפחה על ארז. אתתם מוזמנים להוסיף סיפורים להנצחתו
3) מידע על דרכי התרומה בכדי שגם אתם תוכלו להיות חלק מבניית בית המקדש מעטRelease notes


תוקנה שיגאה בחישוב סה״כ מטרים שנתרמוהבית של ארז screenshot oneהבית של ארז screenshot twoהבית של ארז screenshot threeהבית של ארז screenshot four