Apps Trader Logo

LINES 98 - Full Version

Version 1.1.2

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

LINES 98 - Full Version

Quang Duc Vu

Games, Puzzle

IOS
GBP 0.00


Download LINES 98 - Full Version on the Appstore

GAME RULES
----------------
LINES 98 - Lines, Squares, Blocks based on Lines 98 classic game on desktop, is an addicting puzzle game where the player is challenged to keep the board empty by strategically eliminating balls of same color. There is 3 game modes:

+ Lines: You need to create horizontal, vertical or diagonal lines. The minimum number of balls is 5.
+ Squares: You need to make rectangular shapes. The minimum number of balls is 4.
+ Blocks: Minimum seven adjacent balls. Two balls are adjacent if they make a vertical or horizontal line (not diagonal).

FEATURES
----------------
+ 3 game modes: Lines, Squares, Blocks.
+ Undo your move.
+ Continue your last game.
+ Save your current game and play it later.
+ Offline high scores and online leaderboard.

CREDIT
------------------
+ Game developed using LibGDX.
+ Image resource: freepik.com.
+ Algorithm reference: katatunix.wordpress.com

FAN PAGE
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

LINES 98 - Full Version screenshot oneLINES 98 - Full Version screenshot twoLINES 98 - Full Version screenshot threeLINES 98 - Full Version screenshot four


The Developer Quang Duc Vu also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Cờ cá ngựa - Co ca ngua
Cờ cá ngựa - Co ca ngua

Free
NỘI DUNG:
------------------
Đây là game cờ cá ngựa miễn phí với nội dung truyền thống nhưng được làm mới bởi các chú ngựa được thiết kế ngộ nghĩnh và vui nhộn. Game có thể chơi từ 2 đến 4 người và có thể thi đấu giữa người chơi với AI của máy.

TÍNH NĂNG:
------------------
+ Lưu lại game đang chơi để có thể chơi tiếp ở lần sau
+ Có chế độ chọn tự động gieo xúc sắc và tự động chọn ngựa nếu chỉ có duy nhất một ngựa có thể di chuyển được. Tính năng này giúp bạn chơi một ván cờ nhanh hơn rất nhiều.
+ Lưu các thông số của người chơi và thành tích của các đội chơi.

CREDIT:
------------------
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Có sử dụng hình ảnh từ freepik.com.
+ Có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.
+ Xin cảm ơn các thành viên evilentity, tenfour04, Pat trên diễn đàn badlogicgames đã giúp đỡ thực hiện game này.

FAN PAGE:
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios...
Pump It - Jar To Jar
Pump It - Jar To Jar

Free
GAME RULES
----------------
Spread water in the left jar by touching the screen. Then release your finger to let water flows to target jar. If water level is in green line, you win the round. How far can you go?

CREDIT
------------------
+ Game developed using LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Use some pictures from freepik.com.
+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.

FAN PAGE
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios...
LINES 98 - Full Version
LINES 98 - Full Version

Free
GAME RULES
----------------
LINES 98 - Lines, Squares, Blocks based on Lines 98 classic game on desktop, is an addicting puzzle game where the player is challenged to keep the board empty by strategically eliminating balls of same color. There is 3 game modes:

+ Lines: You need to create horizontal, vertical or diagonal lines. The minimum number of balls is 5.
+ Squares: You need to make rectangular shapes. The minimum number of balls is 4.
+ Blocks: Minimum seven adjacent balls. Two balls are adjacent if they make a vertical or horizontal line (not diagonal).

FEATURES
----------------
+ 3 game modes: Lines, Squares, Blocks.
+ Undo your move.
+ Continue your last game.
+ Save your current game and play it later.
+ Offline high scores and online leaderboard.

CREDIT
------------------
+ Game developed using LibGDX.
+ Image resource: freepik.com.
+ Algorithm reference: katatunix.wordpress.com

FAN PAGE
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios...