Apps Trader Logo

media-trader.com movie link


LadeNå!

Version 3.1.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

LadeNå!

Apphuset

Navigation, Travel

IOS
GBP 0.00


Download LadeNå! on the Appstore

LadeNå! for iPhone gir deg oversikt over nærmeste ladestasjoner over hele Norge. Dette er applikasjonen som gjør det enklere å kjøre miljøvennlig.

* Bilde av ladestasjonen, antall plasser, om den er gratis eller avgiftsbelagt, om det er tidsbegrensning, hvilke ladefart, hvilke type og beskrivelse av ladestasjonen

* Knyttet opp til Nobil sin database over ladestasjoner i Norge

* Kjørehenvisning til ladestasjonene utfra din plassering

* Listevisning sortert etter distanse

* Retina-grafikk for iPhone 4


LadeNå! er utviklet av Apphuset AS og er i 2013 sponset av BMW i. Born Electric. Datagrunnlaget kommer fra NOBIL.Release notes


LadeNå! versjon 3.1.1 er en vedlikeholdsoppdateringLadeNå! screenshot oneLadeNå! screenshot twoLadeNå! screenshot threeLadeNå! screenshot four