Apps Trader Logo

Vienna Life

Version 3.2.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Vienna Life

Vienna Life TU na Zycie S.A. Vienna Insurance Group

Finance

IOS
GBP 0.00


Download Vienna Life on the Appstore

Vienna Life to bezpłatna aplikacja mobilna stworzona specjalnie dla Klientów Vienna Life. Umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji o polisie.
W aplikacji znajdziesz:
• szczegóły polisy (wartość, suma wpłaconych składek, konta bankowe do wpłat składek)
• historię wartości polisy (wykres)
• skład portfela (wykres i tabela)
• aktualne dyspozycje inwestowania składek
• notowania funduszy
• oferty w ramach Klubu Klienta

W aplikacji złożysz dyspozycje:
• inwestowania przyszłych składek
• zmiany składu rachunku

Vienna Life is a free mobile application developed especially for Vienna Life clients. It gives you quick and easy access to information on your policy.
The application features:
• details of the policy (value, total amount of premiums paid, bank accounts for the payment of premiums)
• historical value of the policy (diagram)
• structure of the portfolio (diagram and table)
• current allocation for the investment of premiums
• funds quotes
• offers for Customer Club members

Use the application to:
• change the allocation of future premiums
• change the structure of your portfolioRelease notes


Usunięcie błędu związanego z certyfikatem powodującego blokadę aplikacji przy przejściu do szczegółów wybranej umowy.

Solves the problem related to the certificate causing the application error when switching to the details of the selected contract.Vienna Life screenshot oneVienna Life screenshot twoVienna Life screenshot threeVienna Life screenshot four