Apps Trader Logo

UPC

Version 1.5

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

UPC

UPCnet Serveis D'Access a Internet de la Universitat Politecnica de Catalunya, SL.

Education

IOS
GBP 0.00


Download UPC on the Appstore

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és la universitat pública catalana de referència que imparteix estudis de grau i màsters en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia.

• Consulta la informació acadèmica dels estudis UPC.
• Utilitza l'aplicació UPCmaps per arribar als nostres espais.
• Coneix la nostra activitat a través dels vídeos.
• Accedeix a Atenea, la plataforma de suport a la docència. Disponible en català i castellà.
•Coneix la producció científica i la informació acadèmica dels investigadors en actiu a la UPC: professors, investigadors, personal de suport a la recerca i investigadors en formació...

Per a qualsevol consulta: [email protected] /+34 93 401 62 00/ www.upc.edu


La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es la universidad pública catalana de referencia que imparte estudios de grado y máster en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tecnología.

• Consulta la información académica de los estudios UPC.
• Utiliza la aplicación UPCmaps para acceder a nuestros espacios.
• Conoce nuestra actividad a través de los vídeos.
• Accede a Atenea, la plataforma de apoyo a la docencia. Disponible en catalán y español.
• Conoce la producción científica y la información académica de los investigadores en activo de la UPC: profesores, investigadores, personal de soporte a la investigación e investigadores en formación…

Para cualquier consulta: [email protected] /+34 93 401 62 00/ www.upc.eduRelease notes


Solucionado problema enlaces directosUPC screenshot oneUPC screenshot twoUPC screenshot threeUPC screenshot four