Apps Trader Logo

English - French Dictionary Free

Version 2.0.46

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

English - French Dictionary Free

Anna Koroleva

Reference, Education

IOS
GBP 0.00


Download English - French Dictionary Free on the Appstore

This is English - French and French - English Dictionary (Dictionnaire Anglais Français), containing 226000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 43MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising.Release notes


Some bugfixes and imrovements for our new interface.English - French Dictionary Free screenshot oneEnglish - French Dictionary Free screenshot twoEnglish - French Dictionary Free screenshot threeEnglish - French Dictionary Free screenshot four


The Developer Anna Koroleva also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

English Tagalog Dictionary Free
English Tagalog Dictionary Free

Free
This is English Tagalog Dictionary, containing 39000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.

Database size is more than 4MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:

1. History – every word you ever viewed is stored in history.

2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.

3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.

4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).

5. Word spelling, using Text-To-Speech module.

6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising....
English - Romanian Dictionary Free
English - Romanian Dictionary Free

Free
This is English Romanian Dictionary (Dicţionar Englez-Român), containing 131000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 29MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising....
English Vietnamese Dictionary Free
English Vietnamese Dictionary Free

Free
This is English - Vietnamese and Vietnamese - English Dictionary (điển Anh-Việt và Việt-Anh), containing 205000 translation articles.
The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.Database size is more than 76MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising....
English - French Dictionary Free
English - French Dictionary Free

Free
This is English - French and French - English Dictionary (Dictionnaire Anglais Français), containing 226000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 43MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising....
English - Polish Dictionary Free
English - Polish Dictionary Free

Free
This is English - Polish and Polish - English Dictionary (Angielsko Polski Słownik), containing 43000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 8MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising.

To jest Angielsko Polski Słownik (English - Polish and Polish - English Dictionary) zawierający 43000 przetłumaczonych artykułów. Słownik jest dostępny OFFLINE i nie wymaga połączenia z Internetem.
Rozmiar bazy danych przekracza 8MB. Zostanie ona pobrane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Zalecamy korzystanie z połączenia Wi-Fi.

Główne funkcje:
1. Historia — każde wyświetlone przez Ciebie słowo jest przechowywane w historii.
2. Ulubione — wyrazy można dodawać do listy ulubionych, klikając ikonę gwiazdki.
3. Zarządzanie historią i listą ulubionych — listy można edytować lub usuwać.
4. Różne ustawienia — można zmienić czcionkę i motyw aplikacji (dostępnych jest kilka motywów kolorystycznych).
5. Zapisywanie wyrazów z wykorzystaniem modułu syntezy mowy.
6. Wyszukiwanie słów w kontekście — po kliknięciu dowolnego słowa w artykule można wyszukać jego tłumaczenia.

Ta aplikacja zawiera reklamy....
English Danish Dictionary Free
English Danish Dictionary Free

Free
This is English - Danish and Danish - English Dictionary (Engelsk-Dansk og Dansk-Engelsk ordbog), containing 102000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 19MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising....
Spanish Italian Dictionary Free
Spanish Italian Dictionary Free

Free
This is Spanish Italian Dictionary (Diccionario Italiano Español, Dizionario Spagnolo Italiano), containing 95000 translation articles. The Dictionary is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database size is more than 11MB. It will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.

This app contains advertising....