Apps Trader Logo

Italian English Dictionary and Translator (Lite)

Version 10.0

Content Rating 4+

User Rating 2 / 5

Votes 1

Italian English Dictionary and Translator (Lite)

BitKnights LLC

Reference, Education

IOS
GBP 0.00


Download Italian English Dictionary and Translator (Lite) on the Appstore

The leading Italian English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 5000,000 dictionary apps * More than 55,000 translation pairs * High quality English & Italian speech engine * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 4 years now, and will continue to do so in the future. Our Italian English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices. Lightning fast translates from english to italian and italian to english.

Features:
- More than 55,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Italian speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (via In-App Purchase)
- Integrated Wiki search
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes (via In-App Purchase) and night mode
- Email dictionary translations

This LITE version of the Italian English Dictionary and Translator for iPhone/iPad contains third party advertisements. If you'd like an ad free version, you can disable the ads (via In-App Purchase), or upgrade to the full version, which also contains the color schemes and Google/Bing translator.

If you like our app, please review it.Release notes


Action extension: now you can translate directly from another app
iPad split-view support: run Dictionary and another app side-by-side

This update also includes improvements and bug fixes.Italian English Dictionary and Translator (Lite) screenshot oneItalian English Dictionary and Translator (Lite) screenshot twoItalian English Dictionary and Translator (Lite) screenshot threeItalian English Dictionary and Translator (Lite) screenshot four


The Developer BitKnights LLC also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Dictionary German English
Dictionary German English

£4.99
Selling over 500,000 dictionary apps * More than 280,000 translation pairs * High quality English & German speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our German English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices. Lightning fast translates from english to german and german to english.

Features:
- More than 280,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and German speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Spanish English
Dictionary Spanish English

£4.99
The leading Spanish English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 500,000 dictionary apps * More than 80,000 translation pairs * High quality English & Spanish speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 5 years now, and will continue to do so in the future. Our Spanish English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 80,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Spanish speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Italian English
Dictionary Italian English

£4.99
Selling over 5000,000 dictionary apps * More than 55,000 translation pairs * High quality English & Italian speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our Italian English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 55,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Italian speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Czech English
Dictionary Czech English

£4.99
*** For english description please scroll down ***

500,000 prodaných aplikací * Více než 106,000 heslových slov * Vynikající anglický předčítací modul (v rámci aplikace je možné ho aktivovat při zakoupení) * Integrovaný Google/Bing Translate * Slovní spojení a synonyma * K jeho používání není potřebné internetové připojení (kromě funkce Google/Bing Translate)

Česko-anglický slovník a překladač se jednoduše používá, je rychlý a lehce se ovládá. Program je univerzální, proto stačí, pokud si ho zakoupíte jenom jednou a potom ho můžete používat i na svém iPhone, iPad anebo iPod Touch.

Hlavní funkce:
- Více než 106,000 heslových slov
- Automatické rozpoznávání jazyků ve vyhledávacím režimu
- Není potřebné používat diakritiku
- Rychlé vyhledávání: ve vyhledávacím režimu během psaní slovník přejde na příslušné slovo, co umožní, že budete vidět nejenom konkrétní slovo, ale i další slova v jeho blízkosti
- Vyhledávací rež umožňuje vyhledávání všech takových slovních spojení, v kterých se dané slovo anebo jeho vyskloňované/vyčasované tvary nacházejí
- Detailní obrazovka se synonymy a slovními spojení daného slova
- Pokud se na detailní obrazovce dotkněte kteréhokoli slova, zobrazí se o něm všechny jeho podrobnosti. Takto se používání slovníku stává neuvěřitelně jednoduchým a rychlým.
- Kopírování na detailní obrazovce: podržte stlačené dané slovo anebo slovné spojení
- Předčítání na detailní obrazovce: klepněte na kterékoli anglické slovo anebo slovní spojení a lidským hlasem se vám předčítá (anglické předčítání si můžete aktivovat při zakoupení aplikace)
- Synonyma k anglickým slovům (v rámci aplikace je možné ho aktivovat při zakoupení)
- Integrovaný Google/Bing Translate (vyžaduje se internetové připojení)
- Integrované Wiki vyhledávání (vyžaduje se internetové připojení)
- Výhody: jednodušší přehlížení starších vyhledávaní
- Oblíbené: můžete si sestavit vlastní seznam
- Nastavení: můžete si nastavit barevné schéma, ikony, noční režim
- Překlady odesílané ve formě e-mailu

Pokud se vám naše aplikace líbí, ohodnoťte ji!

***

Selling over 500,000 dictionary apps * More than 106,000 translation pairs * High quality English & Czech speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Our Czech English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database.

Features:
- More than 106,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Czech speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Croatian English
Dictionary Croatian English

£4.99
*** For english description please scroll down ***

500,000 prodatih primjena * Preko 117,000 parova prijevoda * Izvanredan modul izgovora na engleskom (može se aktivirati kupovinom unutar primjene) * Integrirani Google Translate * Izrazi i sinonime * Za uporabu nije potreban pristup na internet (osim funkcije Google Translate)

Hrvatsko-engleski rječnik i prevoditelj je primjena velike brzine, koja se lako i komotno može koristiti, sa velikim brojem riječi i izraza. Program je univerzalan, stoga je potrebno kupiti ga samo jednom, nakon toga se može koristiti na iPhone-u, iPad-u ili iPod Touch-u.

Važnije funkcije:
- Preko 117,000 parova prijevoda
- Automatsko prepoznavanje jezika u načinu pretrage
- Nije potrebno utipkavanje karaktera sa apostrofima
- Brza pretraga: u načinu pretrage tijekom utipkavanja riječnik pronalazi odgovarajuću riječ, omogućavajući time da bude vidljiva ne samo tražena riječ, već i okolne riječi
- Način pretrage: pruža mogućnost za pronalaženje svih takvih izraza, u kojima se nalazi data riječ ili njeni oblici sa promjenama.
- Detaljan zaslon sa sinonimama i izrazima tražene riječi
- Kliknuvši na bilo koju riječ na detaljnom zaslonu, pojavljuju se detaljni podaci te riječi. Time je uporaba riječnika učinjena nevjerojatno jednostavnom i brzom.
- Kopiranje na detaljnom zaslonu: dugim kliktanjem na jednu riječ ili izraz
- Glasno čitanje na detaljnom zaslonu: kliknuvši na bilo koju englesku riječ ili izraz, on bude izgovoren ljudskim glasom (može se aktivirati kupovinom engleskog izgovora unutar primjene)
- Sinonimi za engleske riječi (može se aktivirati kupovinom unutar primjene)
- Integriran Google Translate (potreban pristup na internet)
- Integrirana Wiki pretraga (potreban pristup na internet)
- Prethodne pretrage: lakši pregled prethodnih pretraga
- Favoriti: može se načiniti vlastiti popis
- Postavke: mogućnost postavljanja sheme boja, ikona, noćnog načina rada
- Slanje prijevoda e-mailom

Ukoliko ti se dopada naša primjena, molimo daj svoju ucjenu!

Selling over 500,000 dictionary apps * More than 117,000 translation pairs * High quality English speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google Translate & Wiki search)

Our Croatian English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 117,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Polish English
Dictionary Polish English

£4.99
*** For english description please scroll down ***

500,000 sprzedanych aplikacji * Powyżej 33,000 par słów przetłumaczonych * Znakomity moduł odczytujący w języku angielskim i polskim (uaktywnienie przez zakup wewnątrz aplikacji) * Zintegrowany Google/Bing Translate * Wyrazy i synonimy * Dostęp do Internetu niepotrzebny podczas użytkowania (oprócz funkcji Google/Bing Translate)

Słownik Polsko – Angielski jest aplikacją łatwą i szybką w użytkowaniu i przyjazną dla użytkownika z ogromną ilością słów i wyrazów. Oprogramowanie jest uniwersalne, tylko raz trzeba wykupić i potem można stosować na iPhonie, iPadzie lub iPod Touch-u.

Główne funkcje:
- Powyżej 33,000 par przetłumaczonych słów
- Automatyczne rozpoznawanie języka w funkcji poszukiwania
- Wpisywanie znaków diakrytycznych niepotrzebne
- Poszukiwanie szybkie: w funkcji wyszukiwarki podczas wpisywania słownik przechodzi do odpowiedniego słowa umożliwiając to, że nie tylko dane słowo, ale wszystkie słowa wokoło są widoczne
- Funkcja wyszukiwania: umożliwia wyszukanie wszelkich takich wyrazów, w których znajduje się słowo lub jego odmiana.
- Szczegółowy ekran ze synonimami i wyrazami słowa wyszukiwanego
- Klikając na którekolwiek słowo na ekranie szczegółowym pojawiają się detaliczne dane danego słowa. Dzięki temu użytkowanie słownika staje się niesamowicie łatwe i szybkie.
- Kopiowanie na ekranie szczegółowym: dłużej przyciskając dane słowo lub wyraz
- Odczytywanie na ekranie szczegółowym: klikając na którekolwiek słowo lub wyraz, będzie ono odczytane ludzkim głosem (głosem czytelnika angielskiego i polskiego, to może być aktywowane zakupem w aplikacji)
- Synonimy do słów angielskich (uaktywnienie przez zakup wewnątrz aplikacji)
- Zintegrowane Google/Bing Translate (dostęp do Internetu niezbędne)
- Zintegrowane wyszukiwanie w Wiki (dostęp do Internetu niezbędne)
- Historia: łatwiejsze wyszukiwanie wśród wcześniejszych wyszukiwań
- Ulubione: możliwe złożenie własnej listy
- Ustawienia: z pasemkami kolorowymi modyfikowanymi, ikonami, funkcją nocną
- Wysłanie tłumaczenia emailem

Jeżeli aplikacja spodobała się, oceń aplikację!

Selling over 500,000 dictionary apps * More than 33,000 translation pairs * High quality English & Polish speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Our Polish English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database.

Features:
- More than 33,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Polish speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary French English
Dictionary French English

£4.99
Selling over 500,000 dictionary apps * More than 64,000 translation pairs * High quality English & French speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our French English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 64,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and French speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Romanian English
Dictionary Romanian English

£4.99
*** For english description please scroll down ***

500000 de aplicaţii vândute * Peste 57000 de perechi de sensuri * Modul excelent de citire (reader) în limba engleză (se poate activa achiziţionând modulul în cadrul acestei aplicaţii) * Google/Bing Translate integrat * Expresii şi sinonime * Nu necesită conexiune la Internet (exceptând funcţia Google/Bing Translate)

Dicţionarul şi translatorul român-englez este o aplicaţie cu funcţii explicite, care se poate utiliza rapid şi simplu, şi care oferă foarte multe cuvinte şi expresii.

Funcţii principale:
- Peste 57000 de perechi de sensuri
- Recunoaşterea automată a limbii în modul de căutare
- Nu necesită introducerea caracterelor diacritice
- Căutare rapidă: în modul de căutare browser, în timpul introducerii unui cuvânt, aplicaţia va sări la cuvântul corespunzător, şi va permite nu numai vizualizarea cuvântului dat, dar şi a cuvintelor similare
- Mod de căutare: permite căutarea tuturor expresiilor care conţin cuvântul dat, respectiv formele prevăzute cu sufixe/prefixe.
- Ecran cu detalii, care arată sinonimele cuvântului căutat, precum şi expresiile în care apare acel cuvânt
- Dacă se face clic pe oricare cuvânt apărut pe acest ecran cu detalii, aplicaţia va oferi toate detaliile legate de cuvântul respectiv. Astfel se asigură o utilizare extrem de simplă şi rapidă a dicţionarului.
- Copiere pe ecranul cu detalii: se apasă lung pe cuvântul căutat sau expresia căutată
- Citire de pe ecranul cu detalii: după clic pe oricare cuvânt sau expresie în limba engleză, aplicaţia va citi cu voce umană cuvântul sau expresia (se poate activa achiziţionând modulul în cadrul acestei aplicaţii)
- Sinonime pentru cuvintele englezeşti (se poate activa achiziţionând modulul în cadrul acestei aplicaţii)
- Google/Bing Translate integrat (necesită conexiune la Internet)
- Căutare Wiki integrată (necesită conexiune la Internet)
- Istoric: căutare mai simplă în istoricul căutărilor
- Preferinţe: se poate crea o listă individualizată
- Setări: scheme de culori, iconuri şi mod de noapte
- Trimiterea traducerii în e-mail.

Selling over 500,000 dictionary apps * More than 57,000 translation pairs * High quality English & Romanian speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Our Romanian English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database.

Features:
- More than 57,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Romanian speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations...
Dictionary Latin English
Dictionary Latin English

£4.99
Selling over 500,000 dictonary apps * More than 100,000 translation pairs * High quality English speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our Latin English Dictionary is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 100,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode

If you like our app, please review it....
Dictionary Dutch English
Dictionary Dutch English

£4.99
Selling over 500,000 dictionary apps * More than 65,000 translation pairs * High quality English & Dutch speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our Dutch English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 65,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Dutch speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Brazilian English
Dictionary Brazilian English

£4.99
Selling over 500,000 dictionary apps * More than 68,000 translation pairs * High quality English & Brazilian speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our Brazilian English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 68,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Brazilian speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Bulgarian English
Dictionary Bulgarian English

£4.99
*** For english description please scroll down ***

Подкрепян и от iPhone, iPad и iPod Touch * 500000 продадени програми * Повече от 91000 двойки преведени думи * Отличен модул за прочит на английски език (активира се със закупуване в рамките на програмата) * Интегриран Google/Bing Translate * Изрази и синоними * За използването му не е необходима интернет връзка (с изключение на функцията Google/Bing Translate)

Българско-английският речник и преводач е лесна за използване, бърза програма с много думи и изрази.

Основни функции:
- Повече от 91000 двойки преведени думи
- Автоматично разпознаване на езика при търсене
- Не е необходимо за въвеждането на символи с диакритични знаци
- Търсене: дава възможност за търсене на всички изрази, в които фигурира думата или нейните спрягани форми.
- Подробен екран със синонимите на търсената дума и изразите с нея.
- На подробния екран кликвайки върху която и да било дума се появяват нейните подробни данни. По този начин използването на речника става невероятно просто и бързо.
- Копиране на подробния екран: натискайки по-дълго върху дадената дума или дадения израз
- Прочит на подробния екран: кликвайки върху която и да било английска дума или израз, програмата ги прочита с човешки глас (прочитането на английски език се активира със закупуване в рамките на програмата).
- Синоними на английските думи
- Интегриран Google/Bing Translate (е необходима интернет връзка)
- Интегрирано търсене в Уикипедия
- Предистория: по-лесно е намирането на предишните търсения
- Фаворити: възможност за съставяне на собствен списък
- Настройки: с цветови схеми, икони, нощен режим на работа по избор

The leading Bulgarian English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 500,000 dictionary apps * More than 91,000 translation pairs * High quality English speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Features:
- More than 91,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English speech via In-App Purchase)
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words...
Dictionary Slovak English
Dictionary Slovak English

£4.99
*** For english description please scroll down ***

500 000 predaných aplikácií * Viac ako 138 000 heslových slov * Vynikajúci anglický predčítajúci modul (v rámci aplikácie je možné ho aktivovať pri zakúpení) * Integrovaný Google/Bing Translate * Slovné spojenia a synonymá * K jeho používaniu nie je potrebné internetové pripojenie (okrem funkcie Google/Bing Translate)

Slovensko-anglický slovník a prekladač sa jednoducho používa, je rýchly a ľahko sa ovláda. Program je univerzálny, preto stačí, ak si ho zakúpite len raz a potom ho môžete používať aj na svojom iPhone, iPad alebo iPod Touch.

Hlavné funkcie:
- Viac ako 138 000 heslových slov
- Automatické rozpoznávanie jazykov vo vyhľadávacom režime
- Nie je potrebné používať diakritiku
- Rýchle vyhľadávanie: vo vyhľadávacom režime počas písania slovník prejde na príslušné slovo, čím umožní, že budete vidieť nielen konkrétne slovo, ale aj ďalšie slová v jeho blízkosti
- Vyhľadávací rež umožňuje vyhľadávanie všetkých takých slovných spojení, v ktorých sa dané slovo alebo jeho vyskloňované/vyčasované tvary nachádzajú
- Detailná obrazovka so synonymami a slovnými spojeniami daného slova
- Ak sa na detailnej obrazovke dotknete ktorékoľvek slova, zobrazia sa o ňom všetky jeho podrobnosti. Takto sa používanie slovníka stáva neuveriteľne jednoduchým a rýchlym.
- Kopírovanie na detailnej obrazovke: podržte stlačené dané slovo alebo slovné spojenie
- Predčítanie na detailnej obrazovke: ak klepnete na ktorékoľvek anglické slovo alebo slovné spojenie, ľudským hlasom sa vám predčíta (anglické predčítanie si môžete aktivovať pri zakúpení aplikácie)
- Synonymá k anglickým slovám (v rámci aplikácie je možné ho aktivovať pri zakúpení)
- Integrovaný Google/Bing Translate (vyžaduje sa internetové pripojenie)
- Integrované Wiki vyhľadávanie (vyžaduje sa internetové pripojenie)
- Výhody: jednoduchšie prezeranie starších vyhľadávaní
- Obľúbené: môžete si zostaviť vlastný zoznam
- Nastavenia: môžete si nastaviť farebné schémy, ikony, nočný režim
- Preklady odosielané vo forme e-mailu

Ak sa vám páči naša aplikácia, ohodnoťte ju!

Selling over 500,000 dictionary apps * More than 138,000 translation pairs * High quality English & Slovak speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Our Slovak English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database.

Features:
- More than 138,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Slovak speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Turkish English
Dictionary Turkish English

£4.99
Selling over 500,000 dictionary apps * More than 139,000 translation pairs * High quality English & Turkish speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our Turkish English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 139,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Turkish speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary Ukrainian English
Dictionary Ukrainian English

£4.99
*** For english description please scroll down ***

Більше ніж 500,000 проданих додатків * Більш як 138,000 мовних пар перекладу * Високоякісний англомовний модуль зачитування (активація здійснюється покупкою в межах додатка) * Інтегрований Google/Bing Translate

Українсько-англійський словник та перекладач є простим у користуванні, швидкий і зручний у використанні з великою кількістю слів та висловів.

Основні функції/ характеристики:
- Більш як 138,000 мовних пар перекладу
- Автоматичне розпізнавання мови в режимі пошуку
- Не має необхідності вводити під час друкування діакретичних знаків/наголоси
- Швидкий пошук: у режимі браузера (пошуку) під час друкування словник стрибає до відповідного слова, що надає можливість бачити не лише дане слово, але й навколишні.
- Режим пошуку: дозволяє шукати всі такі вислови, у якому відображається слово або його змінені форми.
- Детальний дисплей із пошуковим словом з синонімами та висловами
- Натиснувши на будь-яке слово на детальному дисплеї і з'являться детальні дані. Це надає можливість неймовірно легко і швидко використовувати словник.
- Копіювання на детальному дисплеї: натиснути і довше утримувати на слові чи вислові
- Синоніми до англійських слів (активація здійснюється покупкою в межах додатка)
- Інтегрований Google/Bing Translate (необхідний інтернет зв'язок)

Selling over 500,000 dictionary apps * More than 138,000 translation pairs * High quality English speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Our Ukrainian English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database.

Features:
- More than 138,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode...
Dictionary Spanish Italian
Dictionary Spanish Italian

£4.99
Selling over 500,000 dictionary apps * More than 76,000 translation pairs * High quality Spanish & Italian speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our Spanish Italian Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 76,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality Spanish and Italian speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Dictionary French Italian
Dictionary French Italian

£4.99
Selling over 500,000 dictionary apps * More than 47,000 translation pairs * High quality French & Italian speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 7 years now, and will continue to do so in the future. Our French Italian Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 47,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality French and Italian speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

If you like our app, please review it....
Italian English Dictionary and Translator (Lite)
Italian English Dictionary and Translator (Lite)

Free
The leading Italian English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 5000,000 dictionary apps * More than 55,000 translation pairs * High quality English & Italian speech engine * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 4 years now, and will continue to do so in the future. Our Italian English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices. Lightning fast translates from english to italian and italian to english.

Features:
- More than 55,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Italian speech via In-App Purchase)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (via In-App Purchase)
- Integrated Wiki search
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes (via In-App Purchase) and night mode
- Email dictionary translations

This LITE version of the Italian English Dictionary and Translator for iPhone/iPad contains third party advertisements. If you'd like an ad free version, you can disable the ads (via In-App Purchase), or upgrade to the full version, which also contains the color schemes and Google/Bing translator.

If you like our app, please review it....
Free Polish English Dictionary and Translator (Słownik polsko angielski)
Free Polish English Dictionary and Translator (Słownik polsko angielski)

Free
The leading Polish English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 500,000 dictionary apps * More than 33,000 translation pairs * High quality English & Polish speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 5 years now, and will continue to do so in the future. Our Polish English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 33,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and Polish speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

This LITE version of the Polish English Dictionary and Translator for iPhone/iPad contains third party advertisements. If you'd like an ad free version, you can disable the ads (via In-App Purchase), or upgrade to the full version, which also contains the color schemes and Google/Bing translator.

If you like our app, please review it....
Free German English Dictionary and Translator (Das Deutsch-Englische Wörterbuch)
Free German English Dictionary and Translator (Das Deutsch-Englische Wörterbuch)

Free
The leading German English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 500,000 dictionary apps * More than 280,000 translation pairs * High quality English & German speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 5 years now, and will continue to do so in the future. Our German English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices. Lightning fast translates from english to german and german to english.

Features:
- More than 280,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and German speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

This LITE version of the German English Dictionary and Translator for iPhone/iPad contains third party advertisements. If you'd like an ad free version, you can disable the ads (via In-App Purchase), or upgrade to the full version, which also contains the color schemes and Google/Bing translator.

If you like our app, please review it....
Free French English Dictionary and Translator (Le Dictionnaire Français - Anglais)
Free French English Dictionary and Translator (Le Dictionnaire Français - Anglais)

Free
The leading French English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 500,000 dictionary apps * More than 64,000 translation pairs * High quality English & French speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

BitKnights makes quality apps for people who love or use languages. That's why we have been developing this app for 5 years now, and will continue to do so in the future. Our French English Dictionary & Translator is an easy to use, lightning fast, user friendly dictionary with a huge database. This universal app will run on iPad, iPhone, and iPod Touch, so you only have to purchase it once and you can install it onto all of your devices.

Features:
- More than 64,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Detailed view of the chosen word with phrases and synonyms
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English and French speech via In-App Purchase. Need to pay only once/language!)
- Copy in detailed view: long tapping on any word will copy the word or phrase
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
- Settings with color schemes, icons and night mode
- Email dictionary translations

This LITE version of the French English Dictionary and Translator for iPhone/iPad contains third party advertisements. If you'd like an ad free version, you can disable the ads (via In-App Purchase), or upgrade to the full version, which also contains the color schemes and Google/Bing translator.

If you like our app, please review it....
MnemoLingo Free - The Word Trainer
MnemoLingo Free - The Word Trainer

Free
Try it out for free! You can learn every word of a topic, and if you like it, 9 others are still there for you with the 3000 most important words.

"I've learned 3000 words with MnemoLingo!" - The developer's mom

Seriously, you just download it and you're done. No tests. No headaches. Just a free download, and you're proficient in any of the 14 (English, Spanish, French, German, Portuguese, Italian, Russian, Greek, Turkish, Hungarian, Polish, Czech, Slovak, Romanian) languages we currently support. You don't believe it?

Well, you shouldn't. MnemoLingo is not Gandalf (or Dumbledore, for you HP folks). So just forget the above.

What it is however, is a really handy little app, which will help you learn the most important words of the language you choose. You'll be able to pick a topic (Man & Family, House & Hobby, City & Traveling, Eating, Work & Education, World of Animals, Plants & Garden, Geography & Weather, Verbs to Know, Adjectives to Know), start a game you prefer, and collect points. For these points, you can get new fun games. And before you know it, you've learned a bunch of new words. Sounds good? Well, it's not over yet:

You'll soon figure out that there is whole new way to learn the words you want: you can start a course in MnemoLingo!

Don't worry, you won't have to go anywhere. There are no teachers, bullies, stolen lunch-boxes, exams or cheerleaders around (though this last one is a bummer, admittedly). What you do have, is two weeks. Two weeks to learn as many words as you can, by completing one really fun test every day. MnemoLingo will use it's Skynet like sophisticated algorithm to figure out what words you need to test again in any given day, and if you do well, and don't skip too many days (we've got notifications for you, don't sweat), you'll learn a lot of new words in a very short time.

You'll also get achievements, so you can show your friends how good you are. Or bad. It's kind of up to you. MnemoLingo will not laugh at you. It may zap you with a few electric bolts here and there, but it won't hurt much.

So just to summarize for all you 3 people still reading this: you'll have a lot of fun with MnemoLingo, which will lead to you learning new words.

I think this may be the deal of the century.

Supported languages:
English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Polish, Russian, Czech, Hungarian, Turkish, Greek, Slovak, Romanian...