Apps Trader Logo

Were building a new site...Apps Trader Logo
State Bank

Version 2.0.21

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

State Bank

State bank LLC

Finance, Business

IOS
GBP 0.00


Download State Bank on the Appstore

Та ухаалаг гар утас болон таблет ашиглан Төрийн банкны үйлчилгээг 24/7 цагаар ойлгомжтой, амархан, хурдан шуурхай, найдвартайгаар авах боломжийг олгож байна.
Та манай Гялс банкны Смарт аппликейшн руу нэвтрэхдээ Интернэт банкныхаа хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг ашиглана. Хэрэв та манай Интернэт банкны хэрэглэгч биш бол өөрт ойр байрлах Төрийн банкны дурын салбар нэгжид хандан Интернэт банкны үйлчилгээг аваарай. Мөн зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүсвэл Төрийн банкны 1800-1881 дугаарт холбогдоорой.
Гялс банкны Смарт аппликейшнаар авах үйлчилгээ:
- Бүх төрлийн дансныхаа үлдэгдлийг лавлах, хуулга харах
- Банк дотор дансны дугаар, картын дугаар эсвэл хувийн дугаараар гүйлгээ хийх
- Банк хооронд гүйлгээ хийх
- Хэрэглээний /байр, цахилгаан СӨХ, утас кабель, интернэт/ төлбөрөө Гялс банкандаа холбох, төлөх, хураангуй болон дэлгэрэнгүй хуулгаа авах
- Нийгмийн даатгалаа төлөх
- Банкны салбар нэгж, АТМ-н байршлыг харах,
- Хадгаламж болон Зээлийн тооцоолуур ашиглах
- Хадгаламж барьцаалсан Онлайн зээл авах
- Гүйлгээний загвараа хадгалах
- Qpay үйлчилгээг ашиглах
- Цахим төгрөг үйлчилгээг ашиглах
- Кредит картын төлбөр төлөх
- Гадаад гуйвуулга илгээх
- Ханш лавлах гэх мэт.
Шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэгч-Төрийн банк

State Bank provides you easy, fast, secure access to 24/7 banking services on your smart phone and tablet devices.
You can use your username and password of Internet banking to sign in our Gyals bank Smart application. If you would like to sign up for Internet banking, please visit any nearby State bank branch. For more information, please contact hotline tel. 1800-1881.
Gyals bank Smart application service.
- View your account balance, details of transactions
- Send money using account number, card number, and personal number between State bank accounts
- Make interbank transactions
- Connect and pay your Utility payment /housing fee, electricity, Homeowners Association fee, phone cable, internet/ to your Gyals banking and receive detailed and summary statement
- Social Insurance payments service
- Find a nearby State bank branch or ATM
- Use savings and loan calculator
- Obtain Deposit secured Online loan
- Save Transaction template
- Use Qpay service
- Use E-money service
- Pay credit card bill
- Send international remittance
- Check exchange rate.
State bank- Introduction of innovative technologyRelease notes


Сайжруулалт хийв.State Bank screenshot oneState Bank screenshot twoState Bank screenshot threeState Bank screenshot four