Apps Trader Logo

ENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary

Version 2.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

ENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary

Dinh Quan Nguyen

Reference, Education

IOS
GBP 0.00


Download ENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary on the Appstore

The BEST PROFESSIONAL English Vietnamese English dictionary on the App Store!

We have been trying to make a great application to provide users a new experience on using a dictionary.

COMPREHENSIVE - FAST - NICE

*** COMPREHENSIVE
ENVIDICT contains a very very huge database, more than 850.000 words of English and Vietnamese, Technical and Bussiness. The word will be looked up in many dictionaries (En Vi, Vi En, En Vi Technical & Business, Vi En Technical and Business, Longman, Oxford, WordNet and English Irregular forms dictionary) with more than 1.300.000 meanings.

*** FAST
A Great Performance even running on the iPhone 4S or iPhone 5.

*** NICE
A very modern, nice but simple user interface. This will make users very easy-to-use the application. Users can also customize the font or size of text in the application.

Key Features:

- Fast-Show-Meaning by using 3D Touch (only support iPhone 6s and 6s Plus).
- English Vietnamese/Technical/Business dictionaries with more than 700.000 words.
- Vietnamese English Common/Technical/Business dictionaries with more than 440.000 words.
- English English includes Longman DCE, Oxford Advanced Learner's and Word Net dictionaries with about 230.000 words.
- Search a word simultaneously in various dictionaries in both English or Vietnamese.
- Set the priority for dictionaries.
- Fast Searching - Show full meaning while searching
- Pronunciation in all English words.
- Touch any word to show its meaning.
- Change the font and text size.
- Favorites & History list.


**********************

ENVIDICT là ứng dụng từ điển Anh Anh, Anh Việt, Việt Anh đồ sộ với 10 bộ từ điển, tổng cộng hơn 1.300.000 từ.
Ứng dụng được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và hoạt động hoàn toàn Offline, không cần kết nối Internet.

Mặc dù với khối lượng từ vựng đồ sộ, nhưng với công nghệ nén dữ liệu, dung lượng của ứng dụng chỉ vào khoảng 70 MB.
ENVIDICT sẽ là bộ từ điển hữu ích nhất để học tiếng Anh hay tiếng Việt.

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Anh Việt: khoảng 380.000 từ
- Từ điển Việt Anh: khoảng 43.000 từ
- Từ điển Anh Việt Kỹ Thuật: khoảng 250.000 từ
- Từ điển Việt Anh Kỹ Thuật: khoảng 300.000 từ
- Từ điển Anh Việt Kinh Tế: khoảng 70.000 từ
- Từ điển Việt Anh Kinh Tế: khoảng 89.000 từ
- Từ điển Word Net: khoảng 149.000 từ
- Từ điển Longman: khoảng 43.000 từ
- Từ điển Oxford: khoảng 34.000 từ
- Từ điển Từ Bất Quy Tắc: khoảng 5000 từ

Các chức năng nổi bật:

- Hỗ trợ 3D Touch cho iPhone 6s và iPhone 6s Plus: Giữ mạnh trên một dòng kết quả để xem nghĩa.
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Thay đổi thứ tự ưu tiên của các từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Anh.
- Chức năng tìm kiếm nhanh cho phép xem kết quả ngay khi đang tra từ.
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ.
- Chức năng tra từ nhanh, chạm vào một từ bất kỳ để dịch nghĩa.
- Thay đổi font chữ, cỡ chữ.
- Google Dịch

**********************

ENVIDICT
by Juice Apps
Email: [email protected]mail.comRelease notes


- Support 3D Touch for iPhone 6s and 6s Plus
- Bug FixesENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary screenshot oneENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary screenshot twoENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary screenshot threeENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary screenshot four


The Developer Dinh Quan Nguyen also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

ENVIDICT PLUS - English Vietnamese Dictionary - Từ điển Anh Việt, Anh Anh, Việt Anh
ENVIDICT PLUS - English Vietnamese Dictionary - Từ điển Anh Việt, Anh Anh, Việt Anh

£0.99
The BEST English Vietnamese English dictionary on App Store!
This is the non-advertisement version of the ENVIDICT application.

We have been trying to make a great application to provide users a new experience on using a dictionary.

COMPREHENSIVE - FAST - NICE

*** COMPREHENSIVE
ENVIDICT contains a very very huge database, more than 850.000 words of English and Vietnamese, Technical and Bussiness. The word will be looked up in various dictionaties (En Vi, Vi En, En Vi Technical & Business, Vi En Technical and Business, Longman, Oxford, WordNet and English Irregular forms dictionary) with more than 1.300.000 meanings.

*** FAST
A Great Performance even running on the iPhone 3GS or iPhone 4.

*** NICE
A very modern, nice but simple user interface. This will make users very easy-to-use the application. Users can also customize the font or size of the meaning text.

Key Features:

- English Vietnamese Common/Technical/Business dictionaries with more than 700.000 words.
- Vietnamese English Common/Technical/Business dictionaries with more than 440.000 words.
- English English includes Longman DCE, Oxford Advanced Learner's and Word Net dictionaries with about 230.000 words.
- Search a word simultaneously in various dictionary in both English or Vietnamese.
- Set the priority for dictionaries.
- Fast Searching - Show full meaning while searching
- Pronunciation in all English words.
- Touch any word to show its meaning.
- Change the font and text size.
- Favorites & History list.

**********************

ENVIDICT là ứng dụng từ điển Anh Anh, Anh Việt, Việt Anh đồ sộ với 10 bộ từ điển, tổng cộng hơn 1.300.000 từ.
Ứng dụng được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và hoạt động hoàn toàn Offline, không cần kết nối Internet

Mặc dù với khối lượng từ vựng đồ sộ, nhưng với công nghệ nén dữ liệu, dung lượng của ứng dụng chỉ vào khoảng 70 MB.
ENVIDICT sẽ là bộ từ điển hữu ích nhất để học tiếng Anh hay tiếng Việt.

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Anh Việt: khoảng 380.000 từ
- Từ điển Việt Anh: khoảng 43.000 từ
- Từ điển Anh Việt Kỹ Thuật: khoảng 250.000 từ
- Từ điển Việt Anh Kỹ Thuật: khoảng 300.000 từ
- Từ điển Anh Việt Kinh Tế: khoảng 70.000 từ
- Từ điển Việt Anh Kinh Tế: khoảng 89.000 từ
- Từ điển Word Net: khoảng 149.000 từ
- Từ điển Longman: khoảng 43.000 từ
- Từ điển Oxford: khoảng 34.000 từ
- Từ điển Từ Bất Quy Tắc: khoảng 5000 từ

Các chức năng nổi bật:

- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Thay đổi thứ tự ưu tiên của các từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Anh.
- Hiển thị nghĩa ngay khi tra từ.
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ.
- Chức năng tra từ nhanh, chạm vào một từ bất kỳ để dịch nghĩa.
- Thay đổi font chữ, cỡ chữ.

ENVIDICT
by Juice Apps
Email: [email protected]
JVDict - Từ điển Nhật Việt, Việt Nhật, Anh Nhật, Nhật Anh - Vietnamese Japanese English dictionary - 日越, 越日辞書
JVDict - Từ điển Nhật Việt, Việt Nhật, Anh Nhật, Nhật Anh - Vietnamese Japanese English dictionary - 日越, 越日辞書

Free
JVDict, ứng dụng từ điển tiếng Nhật tốt nhất cho iPhone/iPad, đã có mặt trên AppStore.
Với giao diện trực quan, khối lượng từ vựng đồ sộ với tổng cộng hơn 400.000 mục từ trong 5 từ điển, JVDict sẽ là bộ từ điển không thể thiếu cho bất cứ ai học tiếng Nhật.

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Nhật Việt: khoảng 74.000 từ
- Từ điển Việt Nhật: khoảng 60.000 từ
- Từ điển Anh Nhật: khoảng 95.000 từ
- Từ điển Nhật Anh: khoảng 172.000 từ
- Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật: gần 1000 cấu trúc ngữ pháp từ N1-N5

Các chức năng nổi bật:

- Cho phép chọn một hay nhiều từ điển để tra từ.
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Nhật và tiếng Anh.
- Hiển thị nghĩa ngay khi tra từ (quick search).
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ vào danh sách ưa thích.
- Tra cứu cấu trúc ngữ pháp từ N1-N5
- Tra từ online

Các chức năng đang phát triển, sẽ xuất hiện ở các version tiếp theo:

- Tìm kiếm thông minh.
- Các bài luyện thi JLPT.

Nếu thấy ứng dụng có ich, hoặc ủng hộ, hãy rate ứng dụng của chúng tôi nhé.
Mọi thắc mắc xin gửi về [email protected]

JVDict
by Juice Apps
Email: juicesapp[email protected]
ENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary
ENVIDICT - English Vietnamese English Dictionary

Free
The BEST PROFESSIONAL English Vietnamese English dictionary on the App Store!

We have been trying to make a great application to provide users a new experience on using a dictionary.

COMPREHENSIVE - FAST - NICE

*** COMPREHENSIVE
ENVIDICT contains a very very huge database, more than 850.000 words of English and Vietnamese, Technical and Bussiness. The word will be looked up in many dictionaries (En Vi, Vi En, En Vi Technical & Business, Vi En Technical and Business, Longman, Oxford, WordNet and English Irregular forms dictionary) with more than 1.300.000 meanings.

*** FAST
A Great Performance even running on the iPhone 4S or iPhone 5.

*** NICE
A very modern, nice but simple user interface. This will make users very easy-to-use the application. Users can also customize the font or size of text in the application.

Key Features:

- Fast-Show-Meaning by using 3D Touch (only support iPhone 6s and 6s Plus).
- English Vietnamese/Technical/Business dictionaries with more than 700.000 words.
- Vietnamese English Common/Technical/Business dictionaries with more than 440.000 words.
- English English includes Longman DCE, Oxford Advanced Learner's and Word Net dictionaries with about 230.000 words.
- Search a word simultaneously in various dictionaries in both English or Vietnamese.
- Set the priority for dictionaries.
- Fast Searching - Show full meaning while searching
- Pronunciation in all English words.
- Touch any word to show its meaning.
- Change the font and text size.
- Favorites & History list.


**********************

ENVIDICT là ứng dụng từ điển Anh Anh, Anh Việt, Việt Anh đồ sộ với 10 bộ từ điển, tổng cộng hơn 1.300.000 từ.
Ứng dụng được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và hoạt động hoàn toàn Offline, không cần kết nối Internet.

Mặc dù với khối lượng từ vựng đồ sộ, nhưng với công nghệ nén dữ liệu, dung lượng của ứng dụng chỉ vào khoảng 70 MB.
ENVIDICT sẽ là bộ từ điển hữu ích nhất để học tiếng Anh hay tiếng Việt.

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Anh Việt: khoảng 380.000 từ
- Từ điển Việt Anh: khoảng 43.000 từ
- Từ điển Anh Việt Kỹ Thuật: khoảng 250.000 từ
- Từ điển Việt Anh Kỹ Thuật: khoảng 300.000 từ
- Từ điển Anh Việt Kinh Tế: khoảng 70.000 từ
- Từ điển Việt Anh Kinh Tế: khoảng 89.000 từ
- Từ điển Word Net: khoảng 149.000 từ
- Từ điển Longman: khoảng 43.000 từ
- Từ điển Oxford: khoảng 34.000 từ
- Từ điển Từ Bất Quy Tắc: khoảng 5000 từ

Các chức năng nổi bật:

- Hỗ trợ 3D Touch cho iPhone 6s và iPhone 6s Plus: Giữ mạnh trên một dòng kết quả để xem nghĩa.
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Thay đổi thứ tự ưu tiên của các từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Anh.
- Chức năng tìm kiếm nhanh cho phép xem kết quả ngay khi đang tra từ.
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ.
- Chức năng tra từ nhanh, chạm vào một từ bất kỳ để dịch nghĩa.
- Thay đổi font chữ, cỡ chữ.
- Google Dịch

**********************

ENVIDICT
by Juice Apps
Email: [email protected]
Japanese Vietnamese Dictionary, Từ điển Nhật Việt, Việt Nhật, 日越, 越日辞書
Japanese Vietnamese Dictionary, Từ điển Nhật Việt, Việt Nhật, 日越, 越日辞書

Free
The BEST Japanese Vietnamese English dictionary on App Store!

We have been trying to make a great application to provide users a new experience on using a dictionary.

COMPREHENSIVE - FAST - NICE

*** COMPREHENSIVE
New Japanese Dictionary contains a very very huge database, more than 400.000 words of Japanese, Vietnamese and English.

*** FAST
A Great Performance even running on the iPhone 3GS or iPhone 4.

*** NICE
A very modern, nice but simple user interface. This will make users very easy-to-use the application. Users can also customize the font or size of the meaning text.

Key Features:

- Grammar dictionary, more than thousand grammar structures from N5 to N1 level.
- Japanese Vietnamese, Vietnamese Japanese dictionaries with more than 150.000 words.
- Japanese English, English Japanese dictionaries with more than 250.000 words.
- Search a word simultaneously in various dictionary in both Japanese, Vietnamese oe English.
- Be able to enable or disable a dictionary.
- Fast Searching - Show full meaning while searching
- Pronunciation in all Japanese and English words.
- Touch any word to show its meaning.
- Change the font and text size.
- Favorites & History list.

*********************
New Japanese Dictionary, ứng dụng từ điển tiếng Nhật tốt nhất cho iPhone/iPad, đã có mặt trên AppStore.
Với giao diện trực quan, khối lượng từ vựng đồ sộ với tổng cộng hơn 400.000 mục từ trong 5 từ điển, New Japanese Dictionary sẽ là bộ từ điển không thể thiếu cho bất cứ ai học tiếng Nhật.

Các từ điển được tích hợp trong ứng dụng:

- Từ điển Nhật Việt: khoảng 74.000 từ
- Từ điển Việt Nhật: khoảng 60.000 từ
- Từ điển Anh Nhật: khoảng 95.000 từ
- Từ điển Nhật Anh: khoảng 172.000 từ
- Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật: gần 1000 cấu trúc ngữ pháp từ N1-N5

Các chức năng nổi bật:

- Cho phép chọn một hay nhiều từ điển để tra từ.
- Tìm kiếm một từ đồng thời trong nhiều từ điển.
- Có phát âm cho tất cả các từ tiếng Nhật và tiếng Anh.
- Hiển thị nghĩa ngay khi tra từ (quick search).
- Lịch sử các từ đã dịch.
- Đánh dấu từ vào danh sách ưa thích.
- Tra cứu cấu trúc ngữ pháp từ N1-N5
- Tra từ online

Nếu thấy ứng dụng có ich, hoặc ủng hộ, hãy rate ứng dụng của chúng tôi nhé.
Mọi thắc mắc xin gửi về [email protected]

JVDict
by Juice Apps
Email: [email protected]