Apps Trader Logo

Dwi ar goll! / I'm lost!

Version 2.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Dwi ar goll! / I'm lost!

Atebol Cyfyngedig

Education, Medical

IOS
GBP 0.99


Download Dwi ar goll! / I'm lost! on the Appstore

Asking for help when lost is one of a series of bilingual lightweight apps designed to develop the social skills of children on the autistic spectrum, including Asperger’s Syndrome. This particular app shows children how to get help if they are lost. It includes Welsh and English versions.Release notes


Re-Built using Unity3D due to the original being built using Flash.Dwi ar goll! / I'm lost! screenshot oneDwi ar goll! / I'm lost! screenshot twoDwi ar goll! / I'm lost! screenshot threeDwi ar goll! / I'm lost! screenshot four


The Developer Atebol Cyfyngedig also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Dwi ar goll! / I'm lost!
Dwi ar goll! / I'm lost!

£0.99
Asking for help when lost is one of a series of bilingual lightweight apps designed to develop the social skills of children on the autistic spectrum, including Asperger’s Syndrome. This particular app shows children how to get help if they are lost. It includes Welsh and English versions....
Anagramau Iaith Gyntaf
Anagramau Iaith Gyntaf

Free
Amcan yr Ap iaith Llythrennedd – Anagramau yw i ti gwblhau cymaint o eiriau ag sy’n bosibl, cyn i'r amser dy guro.
Mae yna bedair gêm wahanol sef Llenwch y bylchau; Atebwch y cwestiynau; Beth yw’r gair? a Diffiniad geiriadur. O fewn pob gêm mae tair haen sydd wedi’u graddio.
Rwyt ti’n cwblhau geiriau trwy glicio ar y llythrennau ar waelod y dudalen a bydd y llythyren yn symud i’r bocs coch. Mae clicio llythyren yn y bocs yn symud hi’n ôl i waelod y dudalen.
Am bob gair cywir, rwyt ti’n ennill pwyntiau. Os bydd gair yn anghywir byddi di’n colli pwyntiau.
Ar ôl i air gael ei gwblhau yn gywir fe fydd 'tic' yn ymddangos ger yr ateb. Bydd y cwestiwn nesaf yn ymddangos yn awtomatig.
Mae’n rhaid cael chwech allan o ddeg yn gywir i agor yr haen nesaf – dyma sut mae’n bosibl symud ymlaen i haen 2 ac yna i haen 3.
Yn ychwanegol i'r bonws am gwblhau’r gair rwyt ti’n cael bonws amser os wyt yn cwblhau'r deg cwestiwn o fewn yr amser.
Mae’r botwm seren oren ar ochr chwith y gêm yn rhoi help i ti ond byddi di’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Ar ddiwedd y gêm, os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fyddi di’n ymddangos ar y sgôrfwrdd....
Sillafu Ail Iaith
Sillafu Ail Iaith

Free
Y gêm ydi cwblhau’r geiriau mor gyflym ag sy’n bosib ... cyn i’r cloc dy guro!
Mae yna 4 gêm i’w chwarae:
• Lluosog
• Gwrando
• Cyfieithu
• Lluniau
Mae tri Haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na haen 2. Rhaid i ti gwblhau’r geiriau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Mae angen sŵn ar gyfer y gêm Gwrando.
Ar ôl cwblhau’r gair yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y gair nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 gair yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb yn gywir. Os wyt ti’n cwblhau y 10 gair cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm....
Brawddegau Ail Iaith
Brawddegau Ail Iaith

Free
Y gêm ydy cwblhau’r brawddegau mor gyflym ag sy’n bosib ... cyn i’r cloc dy guro!
Mae 6 gêm i’w chwarae:
• Cwestiwn...cwestiwn...cwestiwn...
• Heddiw...
• Beth wyt ti’n feddwl o...?
• Yr ysgol
• Yr ardal
• Ddoe ac yfory
Mae 3 Haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae haen 3 yn anoddach na haen 2.
Rhaid i ti gwblhau’r brawddegau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Ar ôl cwblhau’r frawddeg yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y frawddeg nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 brawddeg yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb yn gywir. Os wyt ti’n cwblhau y 10 brawddeg cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm....
Amser
Amser

Free
Y gêm ydy cwblhau’r cwestiynau mor gyflym ag sy’n bosib … cyn i’r cloc dy guro!
Mae 6 gêm i’w chwarae:
• Faint o’r gloch ydy hi?
• Tua...bron yn...yn union
• ...y bore...y prynhawn...y nos
• Pryd?
• Posau
• Faint o’r gloch ydy hi yn...?
Mae 3 haen o fewn pob gêm, mae haen 2 yn anoddach na haen 1. Mae Haen 3 yn anoddach na haen 2. Rhaid i ti ateb y cwestiynau trwy glicio ar y bocsys ar waelod y sgrin.
Rwyt ti’n ennill pwyntiau am bob ateb cywir. Rwyt ti’n colli pwyntiau am bob ateb anghywir!
Ar ôl ateb y cwestiwn yn gywir bydd ‘tic’ yn ymddangos wrth ymyl yr ateb. Bydd y cwestiwn nesaf yn dilyn. Mae’n rhaid cael 6 allan o 10 yn gywir i agor yr Haen nesaf - dyma sut mae symud ymlaen i Haen 2 ac yna i Haen 3.
Rwyt ti’n cael bonws am ateb cwestiwn yn gywir. Os wyt ti’n ateb y 10 cwestiwn cyn i’r cloc dy guro rwyt ti’n ennill bonws amser.
Wyt ti angen help? Mae seren oren ar ochr chwith y sgrin i helpu … ond rwyt ti’n colli pwyntiau wrth ei ddefnyddio.
Os wyt ti wedi ennill digon o bwyntiau fe fydd dy sgôr ar y sgôrfwrdd ar ddiwedd y gêm....