Apps Trader Logo

Learn Cymraeg Gogledd - Sylfaen

Version 1.0.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Learn Cymraeg Gogledd - Sylfaen

Moilin Cyf

Education

IOS
GBP 0.00


Download Learn Cymraeg Gogledd - Sylfaen on the Appstore

This is a Welsh language learning app for those at foundation level. A description of the features is available below.
Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr lefel sylfaen. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod.

The app will enable you to:
Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills.
Have fun learning with a variety of activities.
Develop your new skills by answering questions.
Complete sentences to familiarise yourself with different forms.
Play some games such as Hangman and Wordsearch.
Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email.
Remember to look out for higher levels in the future.


Yn yr ap mae cyfle i:
Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.
Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau.
Ddatblygu eich sgiliau iaith drwy ateb cwestiynau.
Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol.
Chwarae gemau fel ‘Hangman’ neu Chwilair.
Ceisiwch guro eich sgôr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost.
Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol.

Learn Cymraeg Gogledd - Sylfaen screenshot oneLearn Cymraeg Gogledd - Sylfaen screenshot twoLearn Cymraeg Gogledd - Sylfaen screenshot threeLearn Cymraeg Gogledd - Sylfaen screenshot four


The Developer Moilin Cyf also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Royal Welsh - Sioe Frenhinol
Royal Welsh - Sioe Frenhinol

Free
This is the Royal Welsh Show's bilingual guide app. A description of its features are detailed below.
Dyma ap tywys dwyieithog Sioe Frenhinol Cymru. Mae disgrifiad o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.


Within the app you will be able to:

View lists of daily events, filtered by category.
Interact with a detailed map of the showground.
Track your location on the interactive map.
Create your own timetable by selecting favourite events.
Check the weather forecast on the showground.
View news items, images and videos from the showground.
View information about the show.


Ofewn yr ap fyddwch yn medru:

Gweld rhestr ddyddiol o ddigwyddiadau, wedi hidlo drwy categori.
Rhyngweithio gyda map manwyl o faes y sioe.
Dilyn eich lleoliad ar y map rhyngweithiol.
Creu amserlen eich hyn, wrth nodi hoff ddigwyddiadau.
Gweld rhagolygon tywydd ar faes y sioe.
Gweld newyddion, lluniau a fidio o faes y sioe.
Gweld gwybodaeth yng nglun a'r sioe....
Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad
Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad

Free
LearnCymraeg Mynediad Level 1
This is a Welsh language app for beginners. A description of the features is available below.
Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod.

The first four modules aim to give you the basis that you will need to start speaking Welsh, providing you with basic Welsh to use daily.

The app will enable you to:
Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills.
Have fun learning with a variety of activities.
Develop your new skills by answering questions.
Complete sentences to familiarise yourself with different forms.
Play some games such as Hangman and Wordsearch.
Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email.
Remember to look out for higher levels in the future.


Mae’r pedwar lefel cyntaf yn eich cyflwyno i’r iaith sydd ei hangen arnoch i ddechrau siarad Cymraeg, drwy gyflwyno geirfa a brawddegau defnyddiol i’w defnyddio o ddydd i ddydd.

Yn yr ap mae cyfle i:
Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.
Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau.
Ddatblygu eich sgiliau iaith newydd drwy ateb cwestiynau.
Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol.
Chwarae gemau fel ‘Hangman’ neu Chwilair.
Ceisiwch guro eich sgôr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost.
Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol....
Learn Cymraeg Gogledd - Sylfaen
Learn Cymraeg Gogledd - Sylfaen

Free
This is a Welsh language learning app for those at foundation level. A description of the features is available below.
Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr lefel sylfaen. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod.

The app will enable you to:
Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills.
Have fun learning with a variety of activities.
Develop your new skills by answering questions.
Complete sentences to familiarise yourself with different forms.
Play some games such as Hangman and Wordsearch.
Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email.
Remember to look out for higher levels in the future.


Yn yr ap mae cyfle i:
Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.
Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau.
Ddatblygu eich sgiliau iaith drwy ateb cwestiynau.
Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol.
Chwarae gemau fel ‘Hangman’ neu Chwilair.
Ceisiwch guro eich sgôr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost.
Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol....
LearnCymraeg Canolradd Level 3
LearnCymraeg Canolradd Level 3

Free
This is a Welsh language learning app for those at intermediate level. A description of the features is available below.
Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr lefel canolradd. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod.

The app will enable you to:
Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills.
Have fun learning with a variety of activities.
Develop your new skills by answering questions.
Complete sentences to familiarise yourself with different forms.
Play some games such as Hangman and Wordsearch.
Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email.
Remember to look out for higher levels in the future.


Yn yr ap mae cyfle i:
Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.
Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau.
Ddatblygu eich sgiliau iaith drwy ateb cwestiynau.
Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol.
Chwarae gemau fel ‘Hangman’ neu Chwilair.
Ceisiwch guro eich sgôr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost.
Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol....