Apps Trader Logo

PrePress Guide

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

PrePress Guide

Team Media Sweden AB

Productivity, Utilities

IOS
GBP 0.00


Download PrePress Guide on the Appstore

PrePress Guide är en app med 4 delar/verktyg som kan underlätta det grafiska arbetet väsentligt.

Delarna består av följande:

Omfångsberäkning av text:
Med det här verktyget kan du snabbt få en uppskattning på hur många sidor din bok kommer att bli.
Du anger din satsyta, antal tecken i ditt manus och sedan väljer du typsnitt, grad och radavstånd. Då får du svaret i klartext.

Bildkalkyl:
Här kan du antingen välja en befintlig bild från ditt album eller så anger du manuellt måtten på din digitala bild i pixlar. Sedan väljer du rastertäthet som boken/trycksaken ska tryckas i.
Svaret kommer att vara ett maxmått i millimeter som din bild bör vara i din trycksak för att erhålla en god kvalitet.

Måttomvandlare:
Namnet talar för sig självt. Man kan omvandla mellan de vanligast förekommande måtten.

Ordlista:
Här hittar du de flesta begreppen inom branschen. Innehållet står tryckipedia.se för. Vi vill även här tacka för det fantastiska arbete de har gjort med framställande av artiklarna.

Till sist hoppas vi att ni finner denna app nyttig och hör gärna av er med förslag på förbättringar.

PrePress Guide screenshot onePrePress Guide screenshot twoPrePress Guide screenshot threePrePress Guide screenshot four